Lisatud: 20. detsember 2004

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

20Det2004 PRIA-le laekus külade arendamise toetuse saamiseks 305 taotlust

Aastatel 2004-2006 on selleks toetuseks võimalik jagada 100 mln kr. Tegemist on riikliku arengukava meetmega 3.5, mida finantseeritakse ELi struktuurifondidest. Kõige rohkem küsiti toetust seltsimajade, kultuurimajade ja spordisaalide korda tegemiseks ja sinna vajaliku sisustuse soetamiseks (kokku 73,5 mln kr). Mängu-ja spordiväljakute rajamiseks ja korrastamiseks taotleti 15,5 mln kr.

Taotluste vastuvõtt kestis neli nädalat, kuid pooled taotlused esitati viimasel päeval (16. detsembril). Kõige rohkem taotlusi esitati Viljandimaalt (30 taotlust) ja Jõgevamaalt (29), kuid maakondade lõikes taotleti kõige suurem summa toetust Harjumaalt - 23 taotlusega 14,3 mln kr.

Taotluste ja taotlejate nõuetele vastavust kontrollitakse PRIA-s. Iga maakonna nõuetele vastavad taotlused hindab ja koostab neist paremusjärjestuse vastava maavanema poolt kokku kutsutud nõuandev komisjon. Taotlused vaadatakse läbi järgmise aasta aprilli alguseks.

Toetatakse külaelanikele kasutamiseks mõeldud hoonete ja rajatiste ehitamist, korda tegemist ja sisustamist. Toetust saavad mittetulundusühingud ja ettevõtjad. Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 938 796 krooni aastas. Mittetulundusühingud saavad toetust kuni 90% ja maapiirkonnas tegutsevad ettevõtjad kuni 65% projekti abikõlblikust maksumusest.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike