Lisatud: 03. detsember 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Det2008 PRIA kutsub maaelu mitmekesistajad suurprojekte esitama

Meetme eesmärk on abistada maapiirkondades mittepõllumajandusliku mikroettevõtluse arendamist ja põllumajandusettevõtjate tootmise mitmekesistamist muu maaettevõtlusega (sh maaturism) väljaspool traditsioonilist põllumajandust. Siia alla kuulub ka biomassist biokütuse, -elektri ja –soojuse tootmine turustamise eesmärgil ning elukvaliteedi parandamisega seotud teenindusalase ettevõtluse edendamine.

 

„Maaelu mitmekesistamiseks sai kuni 1,56 miljoni krooni suurust toetust Maaelu arengukava meetmest 3.1 sai tänavu taotleda ka varem, aga seekord ootame taotlusi vaid suurprojektide kohta,“ rõhutas PRIA arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja Mati Mõtte.

 

 „Suuremamahulisemad investeeringud võivad anda probleemide lahendamisele maapiirkonnas kiirema ja mõjusama tulemuse. Eriti vajavad suuremaid investeeringuid tööstusettevõtted ja bioenergia tootmise juurutamine ning kui selline projekt on edukas, siis mõjutab see positiivselt kogu piirkonna sotsiaalmajanduslikku arengut,“ ütles Mõtte. Ta lisas, et võrreldes meetme 3.1 eelmise taotlusvooru rakendusmäärusega on suurprojektide taotlusvooru tingimustes mitu muudatust, mida tuleks taotluse vormistamisel jälgida.

 

Toetuse taotleja peab vastama mikroettevõtja või põllumajandusega tegeleva mikroettevõtja tingimustele, bioenergia tootja võib olla ka keskmise suurusega põllumajandustootja. Nende investeeringuobjekt peab asuma vallas või alla 4000 elanikuga väikelinnas.

 

Suurprojektide taotlusvoorus on minimaalne toetussumma ühe taotleja kohta 1 564 661 krooni ja maksimaalne 4 693 980  krooni programmiperioodil 2007-2013.  Toetuse määr on kuni 50% investeeringuobjekti kulu maksumusest, ülejäänud osa investeeringu mahust peab moodustama omaosalus. Taotlusvooru eelarve on 121,4 mln krooni.

 

Käesoleva meetme vahendusel pakutav abi on näide sellest, kuidas lisaks traditsioonilisele põllumajandustootmisele, metsandusele ja kalandusele toetavad Euroopa Liit ja Eesti riik ka maapiirkondade elukvaliteedi parandamist, seal tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse suurendamist, maal töökohtade lisandumist. Meetme 3.1 eelmises taotlusvoorus (väiksematele projektidele) määras PRIA möödunud kuul 278 taotluse alusel toetusi kokku 272 mln krooni.

 

Infot toetuse taotlemise tingimuste kohta ja taotlusvorme saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja kodulehelt http://www.pria.ee/riiklikud_toetused/maapiirkonnas_majand_1/, lisateavet võib küsida investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678. Taotlusi võetakse PRIA büroodes büroodes vastu 18. detsembrini.

 

2008. aasta lõpuks on PRIA vahendusel toetatud maaelu ja -kultuuri, põllumajandust ja kalandust ligi ca 12 miljardi krooniga. Toetuste taotlemise tingimused on välja töötatud Euroopa Komisjoni ja EV Põllumajandusministeeriumi poolt, PRIA rakendab erinevaid toetusmeetmeid vastavalt erinevates õigusaktides sätestatud nõuetele. PRIA-l on õigus ja kohustus kontrollida, et toetuste saajad neid tingimusi täidaksid.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner