Lisatud: 01. detsember 2009

Viimati muudetud: 03. detsember 2009

A A A
Prindi rss

Uudised

01Det2009 PRIA kutsub üles põllumassiivide piire täpsustama

PRIA põllumassiivide register on aluseks pindalatoetuste menetlemisel. Mida täpsem register on, seda lihtsam on klientidel taotlemisel pindalasid määrata ning seda vähem juhtub, et tekivad ületaotletud pinnad.  Just praegu on õige aeg klientidel enda kasutuses olevate põllumassiivide piire kontrollida, vajadusel muudatusi teha ning nendest PRIAle teada anda. Kui jätate piirimuudatusettepanekute tegemise pindalatoetuste taotlusperioodile, siis peate arvestama, et Teie muudatus võib registrisse jõuda alles kuu aja jooksul.

PRIA omalt poolt uuendab registrit igal aastal umbes neljandiku Eesti ulatuses tehtavate uute ortofotode ning kohapealsest kontrollist saadud ettepanekute alusel. Kuid tihti toimuvad reaalsed muudatused põllumassiividel kiiremini ning info nende kohta ei jõua operatiivselt registrisse. Samuti ei ole alati võimalik ortofotode põhjal tuvastada kõiki objekte, millele pole õigust toetust taotleda (nt metsaservas olevad kraavid, ligipääsmatud teeperved, mitmeaastased ajutiselt põllumajanduslikust kasutusest väljas olevad alad jms).


Mittetoetusõigusliku maa saab maha arvata

Selleks, et põllumassiivide piirid oleksid täpsemad ja sealt oleksid juba enne kliendile taotlemiseks saadetavate sobivate kaartide koostamist maha arvatud mittetoetusõiguslikud alad, palume Teil teada anda enda kasutuses olevatel põllumassiividel toimunud muutustest - kuhu on tekkinud ehitised ja nende teenindusalad, teed, veed, võsa, põllumajandusmasinate all olevad alad jms. Ka Euroopa Liidu õigusaktid panevad taotlejale kohustuse põllumassiivi piiride muudatustest ise teatada.

Palun kontrollige enda kasutuses olevad põllumassiivid kaardi abil üle.

Põllumassiivide kehtivate piiride kontrollimiseks pakume järgmisi võimalusi:

-          PRIA kodulehe www.pria.ee vahendusel uuel veebikaardil;

-     PRIA teenindusbüroo kliendiarvutis.  Kõikides PRIA teenindusbüroodes on olemas kliendiarvutid ja kui vajate kaardi vaatamiseks abi, aitavad teid büroo klienditeenindajad.

Kui Teie põllumassiivile on tekkinud mittetoetusõiguslik objekt, siis palun trükkige või hankige vastava massiivi kaart veebikaardilt ja märkige kaardile võimalikult täpselt mittetoetusõiguslikud alad (vaata kirjale lisatud näidet).

Seejärel palume Teil täita ka põllumassiivide piirimuutmisavalduse, milles kirjeldage täpselt neid objekte, mis tuleb põllumassiividest välja arvata. Soovitusliku avalduse vormi leiate PRIA kodulehelt rubriigist Registrid/Põllumassiivide register.

Kui kaardil olevad piirid vastavad tegelikkusele ehk reaalselt pole põldudel mittetoetusõiguslikke objekte, siis ei ole vaja sellest PRIAt teavitada. Täname, et leidsite aja kontrollida enda kasutatavate põllumassiivide piire. 


Põllumassiive saab liita ja jagada

PRIA põllumassiivide register on minemas üle tootjapõhistele põllumassiividele, sest nii on igal põllumehel lihtsam enda haritava maa piire kaardile märkida.  Eesmärgiks on, et ühel põllumassiivil oleks vaid üks tootja.

Kui Teie kasutuses olevatel põllumassiividel on ka teisi maakasutajaid ehk Te ei kasuta põllumassiive üksi täies ulatuses, siis saate esitada avalduse põllumassiivide tootjapõhiseks tegemiseks. Selleks tuleb esitada samasugune põllumassiivide piiri muutmise avaldus nagu eespool kirjeldatud ja lisada põllumassiivide kaardid, kus näitate võimalikult täpselt enda kasutuses olevate maade piirid.

Kui olete põllumassiividel ainus maakasutaja ning kasutate massiive täies ulatuses, siis ei ole tarvis niisugust avaldust esitada.

Samasuguse avalduse ja kaardi abil on võimalik põllumassiive liita. Näiteks juhul kui olete enda kasutusse saanud põllumassiivi, mis asub juba Teie poolt taotletava põllumassiivi kõrval. Põllumassiivide liitmisel eeldab PRIA, et taotlejal on olemas pikemaajaline rendileping, või on liidetavad põllumassiivid taotleja omandis.

 

Täpsustatud piiridega kaart ja põllumassiivide piiri muutmise avaldus

postitage palun hiljemalt 15. jaanuaril 2010.a

aadressil  PRIA põldude registri büroo, Narva mnt 3, Tartu 51009

 

Piirimuudatuste tegemisel palun arvestage, et põllumassiivide registrisse ei saa kanda juurde maad, mida pole 2003/2004 toimunud maade deklareerimise käigus deklareeritud (ehk mis polnud 30.juunil 2003 heas põllumajanduslikus korras).

Küsimuste korral oleme meelsasti nõus vastama ja selgitama. Telefonid, kust saab lisainfot 7377 628, 7377 617, 7371 248, e-post: maa@pria.ee.

 

Näidis:

Näidis

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike