Lisatud: 21. märts 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

21Mar2007 PRIA korrastab põllumassiivide registrit

Registri korrastamise käigus jagatakse põllumassiivid, millele on mitu aastat vaid osaliselt toetust taotletud, väiksemateks eraldiseisvateks massiivideks. Jagamisele lähevad eelkõige just sellised massiivid, mille kogupindala erineb kõige enam taotletud pindalast. Taoline jagamine on vajalik EL määrusest 796/2004 Artiklist 6 tulenevate nõuete täitmiseks. Töö tulemusena tagatakse võimalikult täpne ristkontroll taotletud ja registrisse kantud pindade vahel. Samuti võimaldab see taotlejal täpsemini määrata oma katastriüksuse piiridesse jääva maa pindala, millega peaks vähenema ka kontrollimiste käigus tuvastatud rikkumiste arv.

 

„Kui massiivil on palju taotlemata pinda, siis eraldatakse see eraldiseisvaks massiiviks ja tekkinud uus massiiv saab uue numbri. Ãœldjuhul jääb taotletud osale vana number alles – välja arvatud juhtudel, kus tekib rohkem kui üks taotlusalune massiiv vana massiivi asemele. Massiivide jagamiseks kasutame eelkõige taotlejate 2004.-2006. aasta pindalatoetuste taotlustele lisatud põldude kaarte ja katastripiire,” selgitas PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive töö tagamaid.

 

Tootjatele, keda taoline massiivide jagamine puudutab, saadetakse kõik jagatud põllumassiivide kaardid koos selgitava kaaskirjaga. „Need kaardid ei ole veel pindalatoetuste taotlemise aluseks maikuus, vaid ainult taotleja informeerimiseks, et registris on sellised muudatused tehtud,” selgitas Bleive. Enne taotlusperioodi algust saadetakse taotlejale veelkord kogu vajalik kaardimaterjal ja taotlusvormid postiga koju. Massiivide osadeks jagamine toimub terve käesoleva aasta ja taotlejat informeeritakse igast muutusest jooksvalt.

 

Kui taotleja saab jagatud massiivide kaardi pindalatoetuse taotluste vastuvõtu perioodil või hiljem, siis peaks ta võrdlema neid enda taotlusele märgitud pindadega. Kui selgub, et ta on kogemata taotlusele märkinud suurema pinna kui jagatud põllumassiividel on või märkinud vale põllumassiivi numbri, siis on taotlejal võimalik oma toetustaotlust muuta.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus