Lisatud: 07. veebruar 2014

Viimati muudetud: 11. veebruar 2014

A A A
Prindi rss

Uudised

07Veebr2014 PRIA kontrollib täiendavalt osa PLK otsuste õiguslikke aluseid

Viimastel päevadel on meedia kajastanud probleeme seoses PRIA tuvastatud tõsiasjaga, et riigimaadel asuvate poollooduslike koosluste (PLK)  hooldajatest paljudel puuduvad riigimaa kasutamise kohta kirjalikud lepingud. Sellega on probleeme, kuid PRIA ei ole sadadelt taotlejatelt seetõttu toetust tagasi nõudnud.

Kõikide pindalapõhiste toetuste puhul kehtib nõue, et toetuse taotlejal peab kõnealuse maa kasutamiseks olema õiguslik alus – ka sel juhul, kui on tegemist riigimaaga. Kui toetuse soovijal maa kasutusõigus  puudub, siis ei ole tal õigust sinna toetust taotleda. Eravalduses maa puhul võivad kokkulepped maa kasutaja ja omaniku/valdaja vahel olla ka suulised, aga riigimaa kasutamiseks nõuavad seadused kirjalike lepingute olemasolu.

Tänavu kontrolliski PRIA riiklike andmebaaside abil riigimaa kasutamise lepingute olemasolu PLK kõigil taotlejatel ning tuvastas vajakajäämisi. Kuid kuuldused sadadelt PLK taotlejatelt toetuse tagasinõudmisest on liialdatud.

Varasematel aastatel väljamakstud PLK toetuse tagasinõudmisel võib olla erinevaid põhjusi ja varasemate aastate summade tagantjärele vähendamine puudutab enamasti vaid osa summa(de)st. Tänavu küsib PRIA PLK toetust tagasi 57 taotlejalt. Maa kasutusõiguse teemaliste puudustega seoses on tagasinõudeid kokku 41, muudel põhjustel 16 juhul. Täies ulatuses tuleb kogu varem saadud toetus tagasi maksta ainult ühel taotlejal 57-st.

Tagasinõue ei pruugi tähendada reaalset kohustust tulla PRIAsse raha tagasi maksma. Võimalusel teeme kolme aasta jooksul tasaarvelduse kliendi saadaolevastelt uutelt määratavatelt toetustelt. Nii oli ka tänavu võimalik 57 tagasinõudest 24 osas teha tasaarveldused, neist 13 maa kasutusõigusega seotud puudustega klientidel.

Kogu Eesti ulatuses tegime tänavu kokku 1009 PLK toetuse otsust. 718 saavad toetuse täies ulatuses, 180 osaliselt.  Toetuse mittemääramise otsuseid tuli teha 86. Kõik, kel on PLK 5-aastane kohustus pooleli,  pidanuksid 2013 kevadel esitama kohustuse jätkamise kinnitamiseks pindalatoetuse taotluse.  25 jätsid selle tegemata. Ka kohustuse poolelijätmine on üks põhjusi varem väljamakstud toetuse tagasinõudmiseks.

PRIA koostas tänavu PLK toetuste kohta otsused 27. jaanuariks. Ka on meil kohustus saata otsused 10 päeva jooksul pärast kinnitamist tähitud postiga neile, kelle õigusi otsus piirab või talle kohustusi paneb. PRIA otsustas aga veel kord kontrollida üle nende 79 kliendi osas tehtud otsused, kelle PLK taotluses kajastud taotlusalune maa jääb mereäärsele rannikualale.  Täiendava kontrolli tulemusel võib otsuse sisu ka muutuda. Neile 79 kliendile me otsuseid seetõttu praegu välja ei saada. Teeme seda hiljemalt 28. veebruariks ning vabandame kõigi ees, kel kahjuks oodata tuleb.

 

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner