Lisatud: 30. aprill 2003

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Apr2003 PRIA jagab maaparandussüsteemi hooldustoetust

Maaparandussüsteemi hooldustoetuseks on ette nähtud 17 miljonit krooni. Toetusega hüvitatakse osaliselt maatulundusmaale või põllumajandussaaduste tootmiseks kasutatavale eluasemekohtade maale rajatud maaparandussüsteemi hooldustööde maksumus.

Põllumajandusminister kehtestas toetuse suurused toetatavate tegevuste eest märtsi lõpus. Toetuse soovijal tuli esitada hiljemalt 15. aprilliks kohalikule maaparandusbüroole maaparandussüsteemi aastakava kavand ja maaüksuste plaan, millele on märgitud maaparandussüsteemi asukoht. Maaparandusbüroo vaatab aastakavandi läbi ja kontrollib seal planeeritud hooldustööde vajalikkust. Läbivaadatud kavandi alusel koostab põllumees või mittetulundusühing kahes eksemplaris aastakava, mille allkirjastavad taotleja ja piirkondliku maaparandusbüroo juhataja.

Toetuse saamiseks tuleb PRIA piirkondlikusse büroosse ajavahemikul 2. maist kuni 2. juunini esitada:

* vormikohane taotlus,

* vormikohane hooldustööde aastakava,

* esmakordsel toetuse taotlemisel ka avaldus oma andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

PRIA vaatab taotlused läbi juuli alguseks. Maaparandussüsteemi hooldustoetuse taotlusvorme ja lisainfot saab PRIA piirkondlikest büroodest ja internetileheküljelt.

Heli Raamets
PRIA pressinõunik

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike