Lisatud: 09. september 2004

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

09Sep2004 PRIA ja MES teevad koostööd maaelu edendamiseks

PRIA ja MES leppisid kokku teha maaelu edendamise eesmärgil omavahelist koostööd SAPARD-i meetme 6 "Külade taastamise ja arendamise investeeringutoetus" ja riikliku arengukava (RAK) meetme 3.5. "Külade taastamine ja arendamine" raames.

MESi juhatuse esimehe Raul Rosenbergi sõnul on PRIA-ga edukat koostööd tehtud ka varem, SAPARD-i teiste toetusmeetmete väljamaksmisel. "Praegune koostöö külade arendamise toetuse raames sündis eeskätt tänu maapiirkonnas tegutsevate mittetulundusühingute aktiivsele tegevusele. MESist on võimalik saada laenu või pangast võetava laenu korral kuni 75% ulatuses tagatist," ütles Rosenberg. "Kasu saavad sellest maal elavad inimesed, sest rahastatavad projektid hõlmavad laia valdkonda ja on suunatud peamiselt ühiskondlike hoonete ning rajatiste kordategemisele."

Külade arendamise investeeringutoetuse taotlejad, kes on saanud PRIAst kinnituskirja toetuse määramise kohta ja vastavad laenu saamise tingimustele, saavad MESist omaosaluse rahastamiseks laenu, mille laenuprotsent on esimesel aastal 2% ning teisel ja kolmandal aastal 6%. SAPARDi toetust külade arendamiseks said mittetulundusühingud kuni 90%, vallad kuni 80% ja ettevõtjad kuni 40% investeeringu käibemaksuta maksumusest. Taotlejatel tuleb investeeringu eest esmalt endal tasuda, toetus makstakse välja kolme kuu jooksul pärast investeeringu eest tasumist tõendavate dokumentide PRIA-le esitamist.

MESi laenude kohta saab lisainfot veebilehelt http://www.mesa.ee ja telefonil 6484 064.

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner