Lisatud: 24. märts 2009

Viimati muudetud: 24. märts 2009

A A A
Prindi rss

Uudised

24Mar2009 PRIA esitab kindlasti apellatsioonkaebuse

23. märtsil saatis Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm laiali pressiteate pealkirjaga „Kohus tühistas PRIA toetuse tagasinõudmise otsuse". Jutt on jõustumata kohtuotsusest, mille PRIA kindlasti edasi kaebab.

Teates on juttu Tartu Halduskohtu otsusest Kivi Forellipüük OÜ ja PRIA vaidluses toetuse tagasinõudmise üle.

Kohtu pressiteate põhjal vahendasid seda uudist samal päeval mitu uudisteagentuuri ja online-väljaannet, nüüd juba muutunud pealkirjadega: „PRIA kaotas toetuse tagasinõudmise vaidluse", „Kohus tühistas PRIA otsuse miljoniline toetus tagasi nõuda" jne.

PRIA juhib tähelepanu, et halduskohus tegi otsuse 20. märtsil ja see ei ole jõustunud (otsus jõustub 30 päeva pärast, kui sellele ei esitata apellatsiooni). Nii PRIA kalandustoetuste büroo kui ka juriidiline osakond kinnitavad, et ei ole halduskohtu otsusega mingil juhul nõus ning PRIA esitab kindlasti apellatsioonkaebuse Tartu Ringkonnakohtusse.

Jõustumata kohtuotsust avalikkusele sisuliselt kommenteerida ei pea PRIA õigeks.

 

Kohtu pressiteadet saab lugeda alljärgnevalt:

 

Kohus tühistas PRIA toetuse tagasinõudmise otsuse

23. märts 2009

Tartu halduskohus rahuldas eelmisel reedel Kivi Forellipüük OÜ
kaebuse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) 3.
oktoobri 2007 toetuse tagasinõudmise otsuse tühistamiseks. Samuti
tühistas kohus PRIA 18. septembri 2008 käskkirja, millega muudeti
tühiseks vahepealne tagasinõudmise peatamine.

PRIA 13. augusti 2004 otsusega määrati Kivi Forellipüügile toetus
summas 1 395 766 krooni Kivi turismitalu vähiliikide rajamiseks. 3.
oktoobri 2007 otsusega nõudis aga PRIA toetussumma koos intressidega
tagasi. Kuigi vahepealse käskkirjaga otsustas PRIA järelevalve käigus
toetuse tagasinõudmise peatada, asuti toetust uuesti tagasi nõudma 18.
septembri 2008 käskkirjaga. Tagasinõutavat summat vähendati 1 114 500
kroonile.

Vaidlustatud otsuse kohaselt tuvastasid PRIA järelevalveametnikud, et
toetuse saaja ei võtnud toetust kasutusse sihipäraselt. Järelevalve
käigus anti Kivi Forellipüügile investeeringuobjekti sihipärase
kasutamisele võtmiseks mitmeid tähtaegu, viimasena kuni 1. augustini
2008.

Kivi Forellipüük võttis toetust saades endale kohustuse kasutada
investeeringut äriprojektis näidatud otstarbel vähemalt viis aastat
viimase makse sooritamisest. Viimane makse on tehtud 29. juulil 2005.
Seega saaks antud juhul PRIA toetust tagasi nõuda alles siis, kui
toetuse saaja ei ole äriprojektis näidatud otstarbel oma kohustusi
täitnud 29. juuliks 2010.

Kohus leidis, et nii vaidlustatud otsus kui käskkiri on
õigusvastased. Kui vaidlustatud otsust motiveeris PRIA sellega, et
31. juuli 2007 seisuga puudus vähitiikides vesi ja tiikide põhjad on
hooldamata, siis vaidlustatud käskkirja motivatsioon viitas 1.
augusti 2008 seisuga vähitiikides vähkide puudumisele. Selleks ajaks
oli toetuse saaja rajanud seitse pinnasetiiki ning ühes tiigis oli 64
vähki. Seega täiendas PRIA toetuse tagasinõudmise otsust hiljem
teistsuguse motivatsiooniga käskkirjaga. Kuna otsuse motivatsioonis
toodud asjaolud langesid käskkirja motivatsiooniga ära, puudub kohtu
hinnangul ka alus toetussumma tagasinõudmiseks. Kohtu hinnangul on
ühe haldusakti hilisem muutmine teise haldusaktiga lubamatu ning jääb
selgusetuks, millise haldusakti motiivide alusel toetussumma
tagasimaksmisele kuulub.

Praeguseks on kaebaja PRIA esitatud nõuded täitnud ning tema tiikides
on vähemalt 222 vähki.

Kohtuotsust saavad pooled vaidlustada 30 päeva jooksul.

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner