Lisatud: 29. november 2010

Viimati muudetud: 07. jaanuar 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

29Nov2010 PRIA ei avalikusta enam eraisikute ja FIEde toetusi

9. novembril jõustus Euroopa Kohtu otsus kahe Saksamaa toetusesaaja kohtuasjas. Sellest tulenevalt on ka PRIA teinud korrektiive oma senises praktikas seoses toetuse saajate avalikustamisega. Kohtuasjades C-92/09 ja C93/09 otsustas Euroopa Kohus, et Euroopa Komisjoni regulatsioon 259/2008 on osaliselt õigustühine.

Sisuliselt tähendab see otsus Eesti kontekstis seda, et alates mainitud kuupäevast ei tohi PRIA enam avalikustada eraisikutest ja FIEdest klientidele EAGF ja EAFRD fondidest määratud põllumajandustoetuste andmeid. Nimetatud fondidest finantseeritakse Maaelu Arengukava raames antavaid toetusi, samuti pindalapõhiseid otsetoetusi. Kohus leidis ka, et juriidiliste isikute toetuste andmete avalikustamine on jätkuvalt õiguspärane tegevus, sellega jätkame harjumuspärases korras.

Seega on PRIA kodulehel alates 9. novembrist 2010 üleval ainult juriidilistele isikutele määratud ja makstud toetuste andmed. Varasemalt avaldatud andmed on avalikustatud vastavalt seni kehtinud regulatsioonile ning neid andmeid tagasiulatuvalt maha ei võeta.

Paratamatult tekitab uus olukord meie  klientide hulgas segadust ning teadmatust. Seda eriti olukorras, kus pindalatoetuste määramine on algamas ning harjumuspärast infokanalit PRIA kodulehte sellise info levitamiseks enam kasutada ei saa.

Need PRIA kliendid, kellele ühtne pindalatoetus määratakse osaliselt või toetust ei määrata, saavad postiga koju väljavõtte vastavasisulisest PRIA käskkirjast. Aga need kliendid, kellele määratakse toetus täielikult taotletud mahus, käskkirja väljavõtet postiga ei saa. Nende jaoks on parim võimalus endale määratud toetuse suurust ja maksmise aega teada saada meie kliendiportaali e-PRIA vahendusel, kuhu ilmub info pärast määramisotsuste tegemist ning maksmisele saatmist.

Kellel ei ole kodus arvutit ja internetti, saab seda teha ka meie maakondlikes teenindusbüroodes olevates kliendiarvutites. Kui klientidel on soov saada oma toetuse kohta infot PRIAst telefoni või meili teel, tuleb neil ennast identifitseerida oma täisnime ja isikukoodi abil. Arvestades aga eeldatavalt suurt kõnede hulka, soovitame kindlasti võimalusel kasutada e-PRIA portaali!

Ühtne pindalatoetus jõuab esimeste klientideni - neile, kes esitasid kevadel taotluse e-PRIAs - 1. detsembril.

 

Uudised

Euroopa Kontrollikoda on 2019.a. aasta alguses avaldanud oma eriaruande 01/2019 „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu audiitor ja annab hinnangu nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide süsteemidele. Kontrollikoja eriaruande hinnangul peaks EL tugevdama võitlust pettuste vastu ja anti mitmeid soovitusi, kuidas tuleks pettustevastast süsteemi

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike