Lisatud: 12. august 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

12Aug2010 PRIA asub uurima oma klientide harjumusi ja vajadusi

 

Augusti- ja septembrikuus viib uuringufirma Turu-uuringute AS PRIA teabeosakonna tellimisel PRIA klientide hulgas läbi telefoniküsitluse eesmärgiga saada teada, kuidas on meie kliendid rahul PRIA pakutava info sisu, vormi ja kanalitega ning kuidas klienditeenindusega.

Ankeet koosneb paarikümnest põhiküsimusest, mille abil loodame teada saada näiteks seda, millistest kanalitest  PRIA ja toetustega seotud infot tavaliselt otsitakse ja saadakse, kust ja kuidas tahetakse seda saada tulevikus, milliste kanalite kaudu tahetakse PRIAga suhelda jne. Meid huvitab ka kliendile vajaliku info kättesaamise kiirus ja arusaadavus ning põhjused, mis osas pole see küllalt arusaadav, mugav või õigeaegne.

Uuritakse ka seda, kui hästi on meie kliendid kursis ja millist vastuvõttu on leidnud meie paari viimase aasta uuemad teenused info ja teeninduse vallas, ja veel mõndagi muud. Samuti on küsitletavatel võimalus anda PRIA poolt seni pakutule hinnanguid ja teha PRIAle ettepanekuid edaspidise infotöö ja teeninduse kohta.

Loodame, et PRIA kliendid, kellele Turu-uuringute ASi küsitleja helistab ja palub pühendada veerand tundi küsimustele vastamiseks, selleks ka aja ja tahtmise leiavad. Oleme kõige vastajaile väga tänulikud, sest nii saame vastavalt teie soovidele ja oma võimalustele edaspidi teie vajadusi paremini rahuldada.

Turu-uuringute AS kogub valimi põhjal 400 ankeedivastust, analüüsib neid ja võrdleb tulemusi 2008.a läbiviidud analoogse uuringuga. Pärast käesoleva uuringu tulemuste selgumist - eeldatavalt oktoobris - võib uuringu kokkuvõttega tutvuda ka meie kodulehe vahendusel.


Klientide arvamus on PRIAle oluline

Alates eelmise aasta juulikuust toimib PRIAs ühtne süsteem  klientidelt tagasiside kogumiseks ja käsitlemiseks. Tagasisisidet saavad kliendid anda täites selleks mõeldud tagasisideblanketi kas siis teenindusbüroos või PRIA kodulehel, samuti saates meile e-kirja.  Täpsem info selle kohta on kättesaadav PRIA kodulehel http://www.pria.ee/et/Kontakt/Tagasiside

Kliendid on tagasiside andmise väga hästi omaks võtnud - aastaga on meieni jõudnud ligi 150 kliendi arvamus PRIA töö kohta.  Meil on hea meel, et ollakse nii osavõtlikud meie teeninduse ja teenuste arendamisele kaasaaitamisel ning muidugi oleme väga rõõmsad selle üle, et eelkõige märgatakse ja tunnustatakse  meie töötajate head suhtlemisoskust ja sõbralikkust, korrektsust ja põhjalikkust.  Palju kiidusõnu on saanud  ka PRIA koduleht. Kui klientide kiitus oli peamiselt suunatud PRIA teenindajatele, siis töökorralduslikud ettepanekud  uuendusteks puudutasid põhiliselt tehnilist laadi küsimusi ja e-lahendusi.

Täname neid kliente, kes on oma arvamust meie töökorralduse osas meiega jaganud ja julgustame ka kõiki teisi seda tegema! Niimoodi saame teada teie ootused teenuste sobivuse, mugavuse ja kättesaadavuse osas.

Selleks, et veelgi paremini oma klienti tunda ja teenust tema jaoks võimalikult sobivaks muuta, viime juulist oktoobrini läbi kliendikogemuse uuringut, mille käigus pöördub uuringufirma Dive lähiajal hulga PRIAga suhelnud klientide poole. Uuritakse kliendi otsest kogemust PRIAga suhtlemisel - toetuste kohta informatsiooni leidmisest ja taotluse esitamisest kuni otsuse saamise ja võimalusel toetuse väljamaksmiseni.  Uuringust saadud informatsioon klientide kogemustest PRIAga suhtlemisel toetuse taotlemise erinevates etappides annab meile teadmise, mis suunas me oma klienditeenindusega edasi peaksime liikuma.  Täname kõiki uuringus osalejaid, kes on andnud või alles annavad oma panuse!

 

 

 

 

Uudised

Euroopa Kontrollikoda on 2019.a. aasta alguses avaldanud oma eriaruande 01/2019 „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu audiitor ja annab hinnangu nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide süsteemidele. Kontrollikoja eriaruande hinnangul peaks EL tugevdama võitlust pettuste vastu ja anti mitmeid soovitusi, kuidas tuleks pettustevastast süsteemi

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike