Lisatud: 22. november 2004

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

22Nov2004 PRIA alustas sisevete kalanduse toetuse taotluste vastuvõttu

Sisevete kalanduse investeeringutoetuse eesmärk on kaasajastada siseveekogudel püüdvate kalalaevade töötingimusi ja tööohutust ning püütud kala kvaliteeti. Toetust saavad vähemalt aasta tegutsenud ettevõtjad, kes omavad kehtivat kaluri kalapüügiluba püügiks siseveekogudel ning kelle kalalaev on registreeritud kalalaevade riiklikus registris.

Sisevete kalalaev, millele saab toetust taotleda on väikelaev pikkusega 2,5-11 meetrit või laev pikkusega 12-24 meetrit, millega teostatakse kutselist kalapüüki üksnes siseveekogudel. Toetatakse uue kalalaeva ehitamist või ostmist, olemasolevas laevas paiknevate ruumide ümberehitamist ning sinna vajalike seadmete soetamist, navigatsiooniseadmete ja päästevahendite ostmist jms. Toetust võib saada kuni 50% investeeringu käibemaksuta maksumusest, maksimaalselt 500 000 krooni ühe taotleja kohta aastas.

Juhendmaterjali ja taotlusdokumentide vorme saab PRIA veebilehelt ja büroodest. Taotluste vastuvõtt toimub 22. novembrist kuni 16. detsembrini PRIA Pärnu, Lääne, Saare, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru ja Tartu maakonna büroodes. Taotluse läbivaatamine võib võtta kuni 50 tööpäeva, seejärel saadetakse taotlejale otsus. Taotlejal on võimalik teha investeering täies ulatuses või osade kaupa, toetus makstakse välja kolme kuu jooksul pärast investeeringu tegemist tõendavate dokumentide PRIA-le esitamist.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike