Lisatud: 13. november 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

13Nov2008 PRIA alustas RAK 2004-2006 meetmete sulgemisega

Nelja aasta jooksul oli jagada 1 515,7 miljonit krooni, taotlemiste ja toetuste maksmise kohta on kokkuvõte 31.oktoobri 2008 seisuga selline:

 

Vastuvõetud taotluste arv

Taotletud toetussumma kr

Heakskiidetud taotluste arv

Heakskiidetud toetussumma kr

Makstud taotluste arv*

Väljamakstud toetused kokku kr

4 932

2 088 967 070

4 276

1 628 324 483

3 702

1 398 457 345

 

*Makstud taotluste veerus on välja toodud projektid, millele on tehtud vähemalt üks väljamakse.

 

Taotluste menetlemisel oli PRIA-l kõigepealt teha projektide abikõlblikkuse kontrollid, hindamised ja koostada toetuste määramise otsused.  Investeeringute teostamise järgselt tuleb taotleja esitatud kuludokumendid autoriseerida, kontrollida investeeringud kohapeal üle, lahendada kerkinud probleemid ning lõpuks teha väljamaksed.

PRIA alustas RAKi sulgemisega juba augustikuus. RAKi meetmete puhul on tegu investeeringutoetustega, mille tegemiseks on taotlejail aega kaks aastat. On paratamatu, et kõik ei suuda või ei soovi planeeritud investeeringut ellu viia. PRIA tahab igal juhul vältida seda, et vabanevad summad jääksid üldse kasutamata ja Eestisse jõudmata. Sellepärast oleme välja saatnud arvukalt järelepärimisi taotlejaile, kelle investeeringu teostamise tähtaeg on liginemas. Alles siis, kui nad kinnitasid, et raha ei kasuta või möödub investeeringu tegemise tähtaeg, saime pakkuda investeeringu tegemise võimalust pingereas järgmistele meetme 3.1 põllumajandustootjatele, kelle taotlused jäid varem eelarve nappuse tõttu rahastamata. Nii said meetme 3.1 positiivse rahastamise otsuse ajavahemikus tänavu juulist kuni oktoobrini 42 taotlejat. 

Tänaseks oleme jõudnud perioodi, kus taotlejatele on antud viimased tähtaja pikendused kuludokumentide esitamiseks ja kahjuks enam pikendada pole võimalik. Aasta lõpuni on meil veel menetleda ligi 200 taotluse kuludokumendid juba tehtud investeeringute kohta. Lisaks ootame 32 taotlejalt esmalt kinnitust, kas nad pakutava toetuse ära kasutavad ja seejärel ka nende kuludokumente. Viimastel palume igal juhul kiirustada, sest kuludokumentide vastuvõtmise aega ei ole võimalik lõputult pikendada. Lisaks palume taotlejatel ka siis kiiresti regieerida, kui PRIA saadab neile järelepärimise puudulike dokumentide osas.

PRIA esitab viimase väljamakse taotluse riigikassale 22. jaanuaril 2009. aastal ning selleks ajaks peavad olema tehtud kõik eelnevad kontrollid, mis tavaolukorras võivad võtta kuni kolm kuud.

Omalt poolt loodame, et mõistliku suhtumise ja kõigi osapoolte konstruktiivse tegevuse tulemusena on võimalik teha RAKi meetmete eelarvete ulatuses Eesti põllumajandus- ja kalandustootjatele ka viimased väljamaksed, mille kogumaht on prognoosi kohaselt veel ligi 98 miljonit krooni.

MATI MÕTTE, arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja

/Artikkel ilmus 13.nov.2008 Maalehes/

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus