Lisatud: 31. mai 2013

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

31Mai2013 PRIA alustas loomakasvatustoetuste maksmist

Sel nädalal tegi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) otsused märtsis esitatud  loomakasvatustoetuste taotluste kohta, määrates viit liiki toetusteks kokku ligi 19,9 miljonit eurot. Alates 29. maist jõuavad toetused ka loomapidajate pangakontodele.

 Loomakasvatustoetuste taotlusi võttis PRIA vastu 2.-20.märtsini, piimasektori eritoetuse taotlusi said kuni 100-pealiste piimakarjade pidajad esitada veel 15. aprillini. Kokku laekus 4930 taotlust. Üleminekutoetused maksab PRIA välja mais-juunis, piimasektori eritoetuse määrab ja maksab detsembris.

 

„Toetuste ladusale menetlemisele aitas kaasa fakt, et tänavu täitis üle 43% taotlejatest taotluse elektrooniliselt e-PRIAs,“ märkis PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tanel Trell. Ta juhib aga tähelepanu, et sarnaselt eelmisele aastale tuleb ka tänavu vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele 73/2009 vähendada üleminekutoetuste summat neil, kel kõigi otsetoetuste summa ületab 5000 eurot.

Otsetoetuste hulka kuuluvad kõik looma- ja pindalapõhised üleminekutoetused, ühtne pindalatoetus ja piimasektori eritoetus. Üle 5000 € jäävat otsetoetuste summat vähendatakse 10% võrra ja mahaarvamine tehakse üleminekutoetustest. Kui otsetoetuste summa on üle 300 000 €, on vähendus üle selle jäävalt osalt veel 4%.

Möödunud aastal tõi vähendamiste rakendamine kaasa vajaduse luua selleks vajalikud IT-programmid ning loomakasvatustoetuste väljamaksmine lükkus aasta lõppu, mil tehti lõplikud arvestused nii pindala- kui loomapõhistest toetustest.

„Tänavu on meil IT-süsteemi arendused valmis, vähendamise kogemus olemas ning otsustasime vastu tulla tootjate soovile saada loomatoetused kätte juunis,“ ütles Tanel Trell. „Tegime vajalikud mahaarvestused juba praegu makstavatest loomatoetustest ning kellel tarvis, siis detsembris ka pindalatoetustest.“

Loomakasvatuse üleminekutoetust vähendati kokku 1,48 mln euro võrra 558 kliendil, kelle summa ületas 5000 eurot. Kes taotlevad lisaks loomatoetustele ka pindala-otsetoetusi, peaksid arvestama, et pindalatoetuste määramisel otsetoetuste kogusumma suureneb ja sel juhul tehakse vajadusel täiendavad vähendused või loomatoetuste tagasinõue.

Vähendamise arvestuse kohta saavad kõik, keda see puudutab, PRIAlt ka kirjaliku selgituse.

Loomakasvatustoetuste eesmärk on kompenseerida loomapidajatele osaliselt nende kulutusi, tõsta nende konkurentsivõimet ja motivatsiooni jätkata põllumajandussektoris. Üleminekutoetusi rahastab Eesti riik, piimasektori eritoetust Euroopa Liit. Rohkem infot loomatoetuste ja toetuse saajate kohta vt PRIA kodulehelt www.pria.ee rubriigist „Loomakasvatus“.

 

 

Lisa 1

2013.a loomakasvatuse üleminekutoetuste taotlemine ja määramine

 

Toetuse liik

Taotluste arv

Toetuse saajate arv

Määratud ühikud

Määratud summa € pärast vähendusi

Ühikumäär €

Ammlehma kasvatamine

1 572

1 563

33 091

2 131 664

64,77

Piima üleminekutoetus

1 296

1 289

622 531 835

13 032 827

0,02095

Ute kasvatamine

900

894

48 561

661 246

13,83

Ute üleminekutoetus

663

656

28 330

72 525

2,56

Veise üleminekutoetus

3 907

3 880

71 835

3 978 010

75,52

Kokku

 

 

 

19 876 272

 

 

Lisa 2

2013.a loomakasvatuse üleminekutoetuste saajad maakonniti

Maakond

Toetuse saajad

Määratud summa €

HARJUMAA

221

1 077 176

HIIUMAA

178

292 899

IDA-VIRUMAA

143

492 999

JÕGEVAMAA

298

1 973 348

JÄRVAMAA

265

2 852 026

LÄÄNEMAA

250

814 834

LÄÄNE-VIRUMAA

355

2 410 749

PÕLVAMAA

263

1 267 213

PÄRNUMAA

434

1 930 492

RAPLAMAA

430

1 440 447

SAAREMAA

513

1 358 555

TARTUMAA

236

1 176 209

VALGAMAA

345

833 777

VILJANDIMAA

362

1 316 780

VÕRUMAA

601

638 769

KOKKU

4 894

19 876 272

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner