Lisatud: 17. märts 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

17Mar2006 PRIA alustab turuarendustoetuste taotluste vastuvõtuga

Tänavu on toetuseks ette nähtud 14,4 miljonit krooni, maksimaalne taotlussumma ühe taotleja kohta on 6 miljonit krooni ning taotluse kohta 3 miljonit. Möödunud aastal esitati PRIAle 39 turuarendustoetuse taotlust, millest rahuldati 30 kogusummas 9,8 miljonit krooni.

 

Turuarendustoetust saavad taotleda mittetulundusühingud, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad või neid ühendavad MTÜd.

 

Võrreldes eelmise aastaga on muutunud kuludeklaratsioonide esitamise tähtaeg, mis on sel aastal 9. oktoober. Toetusest hüvitatavad tegevused peavad olema alustatud ja lõpetatud taotluse esitamise kalendriaasta jooksul, toetust maksab PRIA nende kulude alusel, mille kohta on esitatud maksedokumendid 9. oktoobriks. Vajadusel teostab PRIA pärast seda ka järelkontrolli taotluses näidatud tegevuste tuvastamiseks. Toetus makstakse välja 45 tööpäeva jooksul arvates kuludeklaratsiooni ja muude dokumentide esitamisest.

 

Muutunud on ka teenuse või toote maksumuse piirmäär, millest alates peab taotleja võtma kolm pakkumist, nüüd on see 50 000 krooni.

 

Toetust antakse turu-uuringuteks, turuinformatsiooni kogumiseks, analüüsimiseks ja levitamiseks, tootearenduseks, põllumajandussaaduste, -toodete ja töödeldud toodete tutvustamiseks, võistlustel, messidel ja näitustel osalemiseks ning nende korraldamisteks, aga ka liikmete koolituseks, kvaliteedimärkide väljaandmiseks ja tutvustamiseks ja kvaliteedijuhtimissüsteemide ja kvaliteedimärkide süsteemide rakendamiseks ja kontrolliks.

 

Täpsem info http://www.pria.ee/riiklikud_toetused/turuarendustoetus/.
Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike