Lisatud: 16. märts 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

16Mar2009 PRIA alustab turuarendustoetuse taotluste vastuvõttu

16. märtsist 14. aprillini võtab PRIA põllumajandustootjaid ja põllumajandustoodete töötlejaid ühendavatelt või nende ühendusi esindavailt mittetulundusühingutelt vastu taotlusi riikliku turuarendustoetuse saamiseks.     

Turuarendustoetus aitab suurendada põllumajandussaaduste või -toodete turustamisvõimalusi, juurutada teadus- ja arendussaavutusi, täiustada põllumajandussaaduste tootmist ja töötlemist, teavitada tarbijaid.

Toetust saab viit liiki tegevusteks: turu-uuringud; põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine; messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine; koolitusel osalemine või selle korraldamine; kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamine.

„Turuarendustoetust saavad taotlema tulla põllumajandusettevõtteid või nende ühendusi liitvad mittetulundusühingud, kuid mitte üksikud ettevõtjad," rõhutas PRIA riiklike toetuste büroo juhataja Liina Tilk. „Samuti lubavad meetme tingimused toetusraha abil reklaamida või tutvustada terveid tootegruppe ja tegevusi, kuid mitte üksikuid tootebrände ja konkreetseid ettevõtjaid," lisas ta. 

Toetuse suurus on sõltuvalt tegevuste sisust 90-100% abikõlbulikest kulutustest. Ühe taotluse summa võib ulatuda 2 või 4 miljoni kroonini sõltuvalt sellest, kas MTÜst taotleja esindab ühe või mitme valdkonna ettevõtjaid ja erialaliite. Meetme tänavune eelarve on 15 mln krooni.

„Kui abikõlblikke taotlusi laekub eelarvest suuremas summas, siis vähendab PRIA toetuse-summat võrdeliselt kõigis taotlustes märgitud  kulude osas," märkis Liina Tilk.

Turuarendustoetust rahastab Eesti riik juba mitmendat aastat. Mullu maksis PRIA 68 taotluste põhjal  välja 14,3 miljonit krooni toetust. Turuarendustoetuse abil osaleti messidel nii Eestis kui välisriikides; korraldati uuringuid tervisliku toitumise, tervisetoodete, toiduaine päritolu ja kuvandi seoste, marjakasvatuse jm kohta. Koolitust said näiteks piima väiketöötlejad, tootmisjuhid, lambakasvatajad, väikepagarid, nahatöötlejad. Toetus aitas läbi viia leivanädala, propageerida jäätise väärtusi, korraldada näituse lina ajaloost ja mitu ratsaspordiga seotud üritust, jne.

Turuarendustoetuse taotlusi võetakse vastu vaid PRIA keskuses Tartus, Narva mnt 3. Lisainfot saab riiklike toetuste büroost telefonil 737 1325, taotlemistingimusi ja vajalikke vorme kodulehelt www.pria.ee/riiklikud_toetused/turuarendustoetus_16/

Toetuse määramise otsused teeb PRIA 3. juuniks. Raha saamiseks tuleb toetuse saajatel esitada kuludokumendid - seda saab teha 9.oktoobrini.

PRIA vahendusel on makstud Eesti põllumajanduse, kalanduse ja maaelu toetamiseks 2009.a alguseks toetusi 13,5 miljardi krooni ulatuses. Taotluste menetlejana on PRIA-l õigus ja kohustus kontrollida, et toetuste saajad õigusaktides sätestatud tingimusi täidaksid.  

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike