Lisatud: 16. märts 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

16Mar2009 PRIA alustab turuarendustoetuse taotluste vastuvõttu

16. märtsist 14. aprillini võtab PRIA põllumajandustootjaid ja põllumajandustoodete töötlejaid ühendavatelt või nende ühendusi esindavailt mittetulundusühingutelt vastu taotlusi riikliku turuarendustoetuse saamiseks.     

Turuarendustoetus aitab suurendada põllumajandussaaduste või -toodete turustamisvõimalusi, juurutada teadus- ja arendussaavutusi, täiustada põllumajandussaaduste tootmist ja töötlemist, teavitada tarbijaid.

Toetust saab viit liiki tegevusteks: turu-uuringud; põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine; messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine; koolitusel osalemine või selle korraldamine; kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamine.

„Turuarendustoetust saavad taotlema tulla põllumajandusettevõtteid või nende ühendusi liitvad mittetulundusühingud, kuid mitte üksikud ettevõtjad," rõhutas PRIA riiklike toetuste büroo juhataja Liina Tilk. „Samuti lubavad meetme tingimused toetusraha abil reklaamida või tutvustada terveid tootegruppe ja tegevusi, kuid mitte üksikuid tootebrände ja konkreetseid ettevõtjaid," lisas ta. 

Toetuse suurus on sõltuvalt tegevuste sisust 90-100% abikõlbulikest kulutustest. Ühe taotluse summa võib ulatuda 2 või 4 miljoni kroonini sõltuvalt sellest, kas MTÜst taotleja esindab ühe või mitme valdkonna ettevõtjaid ja erialaliite. Meetme tänavune eelarve on 15 mln krooni.

„Kui abikõlblikke taotlusi laekub eelarvest suuremas summas, siis vähendab PRIA toetuse-summat võrdeliselt kõigis taotlustes märgitud  kulude osas," märkis Liina Tilk.

Turuarendustoetust rahastab Eesti riik juba mitmendat aastat. Mullu maksis PRIA 68 taotluste põhjal  välja 14,3 miljonit krooni toetust. Turuarendustoetuse abil osaleti messidel nii Eestis kui välisriikides; korraldati uuringuid tervisliku toitumise, tervisetoodete, toiduaine päritolu ja kuvandi seoste, marjakasvatuse jm kohta. Koolitust said näiteks piima väiketöötlejad, tootmisjuhid, lambakasvatajad, väikepagarid, nahatöötlejad. Toetus aitas läbi viia leivanädala, propageerida jäätise väärtusi, korraldada näituse lina ajaloost ja mitu ratsaspordiga seotud üritust, jne.

Turuarendustoetuse taotlusi võetakse vastu vaid PRIA keskuses Tartus, Narva mnt 3. Lisainfot saab riiklike toetuste büroost telefonil 737 1325, taotlemistingimusi ja vajalikke vorme kodulehelt www.pria.ee/riiklikud_toetused/turuarendustoetus_16/

Toetuse määramise otsused teeb PRIA 3. juuniks. Raha saamiseks tuleb toetuse saajatel esitada kuludokumendid - seda saab teha 9.oktoobrini.

PRIA vahendusel on makstud Eesti põllumajanduse, kalanduse ja maaelu toetamiseks 2009.a alguseks toetusi 13,5 miljardi krooni ulatuses. Taotluste menetlejana on PRIA-l õigus ja kohustus kontrollida, et toetuste saajad õigusaktides sätestatud tingimusi täidaksid.  

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike