Lisatud: 14. detsember 2004

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

14Det2004 PRIA alustab miljardi krooni põllumajandustoetuste väljamaksmist

Toetatakse kokku 99 245 loomühiku jagu veiste ja 18 857 ute kasvatamist. Toetuse suuruseks on 219,3 krooni ute kohta. Veiste toetuse suurus on 1 084,02 kr - lehmade ja vähemalt 24 kuu vanuste lehmmullikate kohta, 774,3 kr - vähemalt 8 kuu vanuste pullide või härgade kohta, 542,01 kr - 8 kuni 24 kuu vanuste lehmmullikate kohta, 154,86 kr - 1 kuni 8 kuu vanuste vasikate kohta.

PRIA peadirektori Mati Kermase sõnul on järgmise toetusena plaanis esmaspäeval, 20. detsembril, 7844 põllumehele välja maksta 205 miljonit krooni põllukultuuride kasvatamise toetust. "Teisipäeval plaanime alustada 18 593 maaharijale ühtse pindalatoetuse väljamaksmisega," ütles Mati Kermas. "Põllumajandusliku keskkonnatoetuse ja ebasoodsamate piirkondade toetuse plaanime välja maksta jõululaupäevaks."

PRIA peadirektori asetäitja Katrin Noorkõivu sõnul on neil taotlejatel, kes ei ole rahul toetuse vähendamise või rahuldamata jätmise otsusega, võimalik esitada 30 päeva jooksul PRIA-le vaie. "Praeguseks on esitatud 170 vaiet ja neid laekub iga päev lisaks," sõnas Katrin Noorkõiv. "Kui vaie rahuldatakse, siis selle esitajale makstakse toetus välja veebruaris."

Enne aasta lõppu makstakse põllumeestele toetusteks kokku üle miljardi krooni, millest enamus pärineb Euroopa Liidu eelarvest. Välja makstavateks toetusteks on ühtne pindalatoetus, täiendavad lisamaksed veiste, uttede ja põllukultuuride kasvatamise eest, põllumajanduslik keskkonnatoetus ja vähemsoodsamate piirkondade toetus.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner