Lisatud: 29. september 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

29Sep2008 PRIA alustab metsatöötlemise investeeringutoetuse taotluste vastuvõttu

Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetust saab Maaelu arengukava meetme 1.5.2 tingimuste alusel PRIAst taotleda 29. septembrist 24. oktoobrini 2008. Toetust saab masina või seadme ostmiseks, automaatika- või IT-seadmete tarbeks, samuti leiutise, kasuliku mudeli ja patendiga seotud kulutusteks. Kulutused peavad olema seotud toorpuidu töötlemisega, milleks loetakse tegevusi puidu raiumisest kuni kuivatamiseni.

Toetust saab kuni 50% abikõlbliku kulu maksumusest ning maksimaalne toetusemäär ühe taotleja kohta on programmperioodil 3 129 320 krooni. Raietehnika soetamiseks võib üks taotleja saada kuni 500 000 krooni kalendriaastas. Tänavuse taotlusvooru eelarve on 18 mln krooni.

PRIA arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja Mati Mõtte rõhutas, et taotleja peab olema metsa töötlev ettevõtja. „Kes taotleb toetust raietehnikale, ei tohi samal ajal ise olla metsaomanik. Samas kui taotletakse toetust patendile või sellisele seadmele, millega kuivatatakse puitu, siis võib metsa omada,“ täpsustas Mõtte.

Taotlemisele eelnenud majandusaastal peab ettevõtja müügitulust olema üle poole tulnud metsa töötlemisest või majandamisest. See müügitulu peab ületama  37 552 krooni. Samas ei tohi taotleja müügitulu koos ärituludega ületada  31,3 miljonit krooni, ütles Mati Mõtte.

Meetme 1.5.2 taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes büroodes, kust saab ka lisainfot taotlemise tingimuste kohta ja taotlusvorme. Neid võib leida ka PRIA kodulehelt www.pria.ee.  Investeeringutoetuste infotelefonid keskuses on 737 1369 ja 737 1368.

Samaaegselt investeeringutoetuste vastuvõtuga korraldab SA Erametsakeskus PRIA delegeeritud asutusena veel kahe metsaga seotud toetuse dokumentide vastuvõtu erametsaomanikelt ja metsaühistutelt. Üks toetus on rakendatud metsa majandusliku väärtuse parandamiseks (meede 1.5.1), teine kahjustatud metsa taastamiseks ja metsatulekahju ennetamiseks (meede 1.5.3).

Nende kahe toetuse dokumente võtab vastu ja menetleb erametsakeskus, taotlemise tingimused ja vormid on keskuse kodulehel www.eramets.ee/el_toetused.  Taotlusi võib viia või saata postiga erametsakeskusesse (Tallinn 10115, Tartu mnt 63) või esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil metsameede@eramets.ee. PRIAs nende toetuste taotlusdokumente vastu ei võeta.

Erametsakeskuse töötajad võtavad taotlusi vastu lühikestel perioodidel ka maakondade keskkonnateenistuste kontorites (graafik on erametsakeskuse kodulehel). Nõu saab küsida telefonil 683 60 59.

PRIA on partner kõigis maaelu valdkondades ning toetused metsandussektorisse on oluline täiendus meetmetele, mis toetavad traditsioonilist põllumajandust. Maaelu arengukava 2007-2013 metsandustoetuste raha tuleb 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ja 25% ulatuses Eesti riigilt.

 

LISA

Erametsakeskuse menetletavate taotluste vastuvõtt maakondade keskkonnateenistustes

 

6.-10. oktoober

            ·   Tartumaa KKT -  Aleksandri 14, Tartu

6.-8. oktoober

            ·   Pärnumaa KKT – Roheline 64, Pärnu

            ·   Põlvamaa KKT – Kooli 1, Räpina

            ·   Lääne-Virumaa KKT – Kunderi 18, Rakvere

            ·   Viljandimaa KKT – Paala tee 4, Viljandi

9.-10. oktoober

            ·   Läänemaa KKT – Kiltsi tee 10, Haapsalu

            ·   Valgamaa KKT – Kesk 10, Valga

            ·   Ida-Virumaa KKT – Pargi 15, Jõhvi

13.-15. oktoober

            ·   Saaremaa KKT – Tallinna 22, Kuressaare

            ·   Raplamaa KKT – Tallinna mnt 14, Rapla

            ·   Võrumaa KKT – Karja 17a, Võru

16.-17. oktoober

            ·   Hiiumaa KKT – Kõrgessaare mnt 18, Kärdla

            ·   Järvamaa KKT – Wiedemanni 13, Türi

            -  Jõgevamaa KKT – Aia 2, Jõgeva

Keskkonnateenistused on avatud E-N 8.00-17.00, R 8.00-15.45 (lõuna 12-12.45)

 

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike