Lisatud: 13. märts 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

13Mar2006 PRIA alustab metsastamistoetuse taotluste vastuvõtuga

Põllumajandusmaa metsastamise toetuse eesmärgiks on vähendada põllumajanduslikust kasutusest väljajäänud põllumajanduseks vähesobivate maade osakaalu ja soodustada väärtusliku metsaga metsamaa kujunemist põllumajandusmaal.

 

Kui 2005. aastal sai toetust taotleda metsakultuuri rajamiseks, siis tänavu saab seda taotleda ka toetuse abil rajatud metsakultuuri hooldamiseks ning ühekordseks täiendamiseks. Metsakultuuri hooldamiseks loetakse mulla kobestamist, rohimist, niitmist ja mult¨imist, samuti põllu ümber aia ehitamist ja kaitsevahendi ja taimekrae paigutamist. Täiendamistoetust saab  juhul, kui on hukkunud 25% istutatud taimede arvust.

 

Metsakultuuri rajamise toetuse suurus on 13 801 kr/ha, täiendamistoetuse määr on 2003 kr/ha ja hooldustoetuse määr 1205 kr/ha.

 

Sellisel kujul toetust metsakultuuri rajamiseks saab PRIAst taotleda viimast aastat, hooldamise ja täiendamise toetust saab taotleda ka järgnevatel aastatel.

 

Toetust võib taotleda füüsiline või juriidiline isik metsakultuuri rajamiseks vähemalt 0,3 ha suurusele tema omandis olevale põllumajandusmaale, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Enne PRIAle taotluse esitamist peab taotleja taotlus-tegevuskava kooskõlastama kõigepealt piirkondlikus maaparandusbüroos ja seejärel maakonna keskkonnateenistuses.

 

Metsapuutaimed peavad olema ostetud isikult, kellele on Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus väljastanud tegevusloa kultiveeritava taimeliigi tootmiseks või pakendamiseks.

 

Möödunud aastal toetati põllumajandusmaa metsastamist esmakordselt, siis esitati PRIAle 808 taotlust, millest rahuldati 514 kogusummas 17,4 miljonit krooni.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike