Lisatud: 13. märts 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

13Mar2006 PRIA alustab metsastamistoetuse taotluste vastuvõtuga

Põllumajandusmaa metsastamise toetuse eesmärgiks on vähendada põllumajanduslikust kasutusest väljajäänud põllumajanduseks vähesobivate maade osakaalu ja soodustada väärtusliku metsaga metsamaa kujunemist põllumajandusmaal.

 

Kui 2005. aastal sai toetust taotleda metsakultuuri rajamiseks, siis tänavu saab seda taotleda ka toetuse abil rajatud metsakultuuri hooldamiseks ning ühekordseks täiendamiseks. Metsakultuuri hooldamiseks loetakse mulla kobestamist, rohimist, niitmist ja mult¨imist, samuti põllu ümber aia ehitamist ja kaitsevahendi ja taimekrae paigutamist. Täiendamistoetust saab  juhul, kui on hukkunud 25% istutatud taimede arvust.

 

Metsakultuuri rajamise toetuse suurus on 13 801 kr/ha, täiendamistoetuse määr on 2003 kr/ha ja hooldustoetuse määr 1205 kr/ha.

 

Sellisel kujul toetust metsakultuuri rajamiseks saab PRIAst taotleda viimast aastat, hooldamise ja täiendamise toetust saab taotleda ka järgnevatel aastatel.

 

Toetust võib taotleda füüsiline või juriidiline isik metsakultuuri rajamiseks vähemalt 0,3 ha suurusele tema omandis olevale põllumajandusmaale, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Enne PRIAle taotluse esitamist peab taotleja taotlus-tegevuskava kooskõlastama kõigepealt piirkondlikus maaparandusbüroos ja seejärel maakonna keskkonnateenistuses.

 

Metsapuutaimed peavad olema ostetud isikult, kellele on Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus väljastanud tegevusloa kultiveeritava taimeliigi tootmiseks või pakendamiseks.

 

Möödunud aastal toetati põllumajandusmaa metsastamist esmakordselt, siis esitati PRIAle 808 taotlust, millest rahuldati 514 kogusummas 17,4 miljonit krooni.

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike