Lisatud: 31. mai 2011

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

31Mai2011 PRIA alustab loomatoetuste väljamaksmist

PRIA  alustab 2. juunil loomakasvatustoetuste väljamaksmist. Toetusesaajaid on tänavu 5123, neile makstakse viit erinevat toetust  kokku 20,9 miljonit eurot.

Taotlusi loomakasvatustoetuste saamiseks sai esitada märtsis. Riigieelarvest rahastatavate täiendavate otsetoetuste summa on eelmise aasta omast üle kahe miljoni euro suurem.

 Toetused, mida PRIA alates 2. juunist loomapidajatele maksab, on järgmised:

Toetuse liik

Toetuse saajad

Ühikumäär EUR

Määratud summa EUR

Ammlehma kasvatamine

1 423

79,24

1 950 639

Ute kasvatamine

929

11,40

552 393

Piima täiendav  ostetoetus

1 334

0,0196

12 255 374

Ute täiendav otsetoetus

722

4,94

161 085

Veise täiendav otsetoetus

4 233

82,62

6 005 279

KOKKU  20 924 770

 „Siseriiklike loomatoetuste maksmise tähtaeg on küll 30. september, aga PRIA on igal aastal maksetega alustanud võimalikult vara, et meie klientidel hooajatööde aegu rohkem käibevahendeid oleks,“ ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Andrus Rahnu. „Taotluste kiiremale menetlemisele saavad kõik ise kaasa aidata, kui esitavad korrektse taotluse elektrooniliselt e-PRIAs. Täname kõiki, kes on e-PRIAt seni kasutanud – loomatoetusi esitati selle kaudu tänavu juba 36%.“

 

Ammlehma ja ute kasvatamise toetus on seotud taotlemise ajal karjas olevate loomadega. Ammlehma pidajaid on mullusega võrreldes poolesaja võrra rohkem, loomade arv on kasvanud ligi 4000. Ute kasvatamiseks toetuse saajaid on sama palju nagu 2010, aga loomi on ligi 3300 rohkem. Kokku kasvatatakse toetuse abil rohkem kui 73 000 ammlehma ja utte.

 

Veise, ute ja piima täiendav otsetoetus põhinevad varasematel taotlusperioodidel taotluste menetlemise käigus kindlaks tehtud ühikutel. Need on nn tootmisest lahtiseotud toetused: loomi ei pea praegu enam karjas alles olema, küll aga peab taotleja jätkuvalt põllumajandusega tegelema. Selliste toetuste eesmärk on motiveerida neid põllumajandussektoris jätkama ning planeerima tootmist  pigem tegelikust turunõudlusest, mitte saadaolevatest toetustest lähtudes.

Kõige arvukamalt laekus taotlusi Võrumaalt (625) ja Saaremaalt (524), kuid suurimad toetusesummad makstakse Järvamaale (ligi 3 mln eurot 243 toetusesaajale) ja Lääne-Virumaale (2,5 mln eurot 377 toetusesaajale).

Lisaks laekus aprilli keskpaigaks 738 piimasektori eritoetuse taotlust alla 100-pealiste piimakarjade pidajatelt – seda toetust rahastab Euroopa Liit ning maksmine toimub detsembris.

 Toetusesaajate nimekirjad avaldab PRIA kodulehel. Oma toetuse laekumise täpseid andmeid soovitame loomapidajatel vaadata e-PRIAst.

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus