Lisatud: 19. jaanuar 2012

Viimati muudetud: 07. veebruar 2012

A A A
Prindi rss

Uudised

19Jan2012 PRIA alustab keskkonnatoetuste väljamaksmist

PRIAs käib praegu 2011 taotletud maaelu arengukava keskkonnatoetuste arvestamine ja määramine, kokku tuleb teha üle 20 tuhande otsuse. Üheksat liiki toetused jõuavad meie klientideni eraldi maksetena mitme kuu jooksul.  Toetuste ühikumäärad on meetmeti ühesugused kogu programmperioodil 2007-2013, ühikumäärade kohta on täpne info PRIA kodulehel www.pria.ee/keskkonnatoetuste-yhikumaarad.

Allpool on kirjas PRIA planeeritud kuupäevad, mil erinevate meetmete toetused klientide kontodele jõudma hakkavad. Palume arvestada, et tegemist on väljamaksete ALGUSkuupäevadega. Neil kuupäevadel jõuab toetus nendeni, kelle summadelt pole tarvis teha vähendamisi, tasaarveldusi jne. Igaühel on võimalik  talle määratud summade suurused ja laekumiskuupäevad teada saada elektroonilisest kliendiportaalist e-PRIA. e-PRIA kasutamise ja sellega liitumise kohta vt http://www.pria.ee/et/ePRIA .

Alustame väljamakseid 24. jaanuaril ebasoodsamate alade toetusest. 7100 taotlejat saavad kokku üle 9 mln euro.

31.jaanuarist alates laekub  taotlejatele loomade karjatamise toetus ja talirukki ‘Sangaste’ kasvatamise toetus.

1.veebruarist alates laekub poollooduslike koosluste hooldamise toetus ja ohustatud tõugu loomade kasvatamise toetus.

8.veebruarist alates laekub mahepõllumajandusliku tootmise toetus ja keskkonnasõbraliku majandamise toetus.

27.aprillist jõuab klientideni Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa toetus.

18.maist algab Natura 2000 alal asuva metsamaa toetuse väljamaksmine.

 

PRIA maksab ka tänavu keskkonnatoetused välja võimalikult kiiresti pärast taotlejatele määramisotsutse tegemist.  Meetmete määruste kohaselt peavad kõik keskkonnatoetused olema välja makstud  hiljemalt 30.juuniks.

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner