Lisatud: 19. jaanuar 2012

Viimati muudetud: 07. veebruar 2012

A A A
Prindi rss

Uudised

19Jan2012 PRIA alustab keskkonnatoetuste väljamaksmist

PRIAs käib praegu 2011 taotletud maaelu arengukava keskkonnatoetuste arvestamine ja määramine, kokku tuleb teha üle 20 tuhande otsuse. Üheksat liiki toetused jõuavad meie klientideni eraldi maksetena mitme kuu jooksul.  Toetuste ühikumäärad on meetmeti ühesugused kogu programmperioodil 2007-2013, ühikumäärade kohta on täpne info PRIA kodulehel www.pria.ee/keskkonnatoetuste-yhikumaarad.

Allpool on kirjas PRIA planeeritud kuupäevad, mil erinevate meetmete toetused klientide kontodele jõudma hakkavad. Palume arvestada, et tegemist on väljamaksete ALGUSkuupäevadega. Neil kuupäevadel jõuab toetus nendeni, kelle summadelt pole tarvis teha vähendamisi, tasaarveldusi jne. Igaühel on võimalik  talle määratud summade suurused ja laekumiskuupäevad teada saada elektroonilisest kliendiportaalist e-PRIA. e-PRIA kasutamise ja sellega liitumise kohta vt http://www.pria.ee/et/ePRIA .

Alustame väljamakseid 24. jaanuaril ebasoodsamate alade toetusest. 7100 taotlejat saavad kokku üle 9 mln euro.

31.jaanuarist alates laekub  taotlejatele loomade karjatamise toetus ja talirukki ‘Sangaste’ kasvatamise toetus.

1.veebruarist alates laekub poollooduslike koosluste hooldamise toetus ja ohustatud tõugu loomade kasvatamise toetus.

8.veebruarist alates laekub mahepõllumajandusliku tootmise toetus ja keskkonnasõbraliku majandamise toetus.

27.aprillist jõuab klientideni Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa toetus.

18.maist algab Natura 2000 alal asuva metsamaa toetuse väljamaksmine.

 

PRIA maksab ka tänavu keskkonnatoetused välja võimalikult kiiresti pärast taotlejatele määramisotsutse tegemist.  Meetmete määruste kohaselt peavad kõik keskkonnatoetused olema välja makstud  hiljemalt 30.juuniks.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike