Lisatud: 10. märts 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

10Mar2005 PRIA alustab esmaspäeval põllumaa metsastamise toetuse taotluste vastuvõttu

Toetuse eesmärgiks on vähendada põllumajanduslikust kasutusest välja jäänud maade osakaalu ja parandada maastike mitmekesisust. Metsakultuuri rajamise toetust makstakse 13 801 krooni hektari kohta.

Toetust saab taotleda füüsiline või juriidiline isik, kes omab põllumaad, mis on PRIAs registrisse kantud. Ühel taotlejal on võimalik saada toetust 0,3-30 hektarile metsakultuuri rajamiseks. Maa peab olema olnud põllumajanduslikus kasutuses vähemalt üks kord viimase viie aasta jooksul. Üle viie hektari suurusele põllule metsakultuuri rajamise korral peab maa keskmine boniteet olema kuni 35 hindepunkti.

Toetatakse metsapuutaimede soetamist, maapinna istutamiseks ettevalmistamist ja taimede istutamist. Ei toetata jõulupuuistanduste rajamist ega pehmete lehtpuude (välja arvatud kaasikud) istutamist.

Taimede müüjal peab olema Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse poolt väljastatud tegevusluba ning metsapuutaimed peavad olema varustatud päritolu tõendava dokumendiga. Taimed peavad olema soetatud tänavu ja metsakultuur peab olema rajatud 1. juuniks. PRIA juhib taotlejate tähelepanu sellele, et seoses plaanitava määrusemuudatusega tuleb taotlejal esitada PRIA-le hiljemalt 10. juuniks metsapuutaimede soetamist tõendava dokumendi koopia.

Metsakultuuri rajamise toetuse taotlus-tegevuskava ja põllumassiivi kaart tuleb enne PRIA-le esitamist kooskõlastada piirkondliku maaparandusbüroo ja maakonna keskkonnateenistusega. Maaparandusbürood ja keskkonnateenistused võtavad dokumente kuni 14. märtsini ja neil on kooskõlastuse andmiseks aega 10 tööpäeva.

PRIA-le tuleb 14.-24. märtsini esitada maaparandusbüroo ja keskkonnateenistuse poolt kooskõlastatud taotlus ja täidetud põllumassiivi kaart. PRIA vaatab taotlused läbi ning kontrollib dokumentides esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele. Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse 1. augustiks. Toetus makstakse välja hiljemalt 10. oktoobriks.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike