Lisatud: 27. oktoober 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

27Okt2008 PRIA: Kalandustoodete töötlemise investeeringutoetusi taotletakse 144 miljoni krooni eest

Selle toetuse eesmärk on aidata arendada ja kaasajastada kalandustoodete ja veetaimede töötlemistingimusi. PRIA kalandustoetuste büroo peaspetsialist Angela Annilo ütles, et pärast mitmeaastast vahet uues kalandusprogrammis esmakordselt toimunud taotlusvoorus said nüüd toetust taotleda ka töötlemisega alustavad vesiviljelusettevõtjad ehk kalakasvatajad, kes tahavad hakata oma toodangut ise töötlema. Seda võimalust ka kasutati, näiteks soovib üks väiksem kalakasvataja toetust suitsutusahju jaoks.

Taotlusvooru viimaseks päevaks 20. oktoobriks laekusid taotlused 32 ettevõtjalt, lisaks on neid hiljem saabunud posti teel. „On projekte, mille juures pole kõiki nõutavaid taotlusdokumente,“ nentis Annilo. „Sel juhul teatab PRIA taotlejale vajadusest puudused kõrvaldada ja määrab täiendavate dokumentide esitamiseks tähtaja. Kui taotleja ei esita kõiki dokumente ka selleks tähtajaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata.“

 

Taotlejate seas on nii suuri kui väikeseid ettevõtjaid, enamik kavatseb soetada korraga mitu seadet. Koos omaosalusega jääb selles taotlusvoorus planeeritavate investeeringute abikõlblik maksumus ettevõtjatel vahemikku 122 tuhandest 34 miljoni kroonini, keskmine soovitud toetus aga 4-5 miljoni vahele. Ühe taotleja kohta võib toetus selles taotlusvoorus ulatuda 10 mln kroonini.

Toetuse abil tahetakse soetada ja paigaldada pesemis-, sorteerimis-, külmutus- ja pakkeseadmeid, survemahuteid, kompressoreid, pumpasid, ventilatsiooniseadmeid jne. Toetust saavad ka seadmed kalatööstuses tekkivate jäätmete käitlemiseks, tootmise hügieenitingimuste parendamiseks.

 

Kuna laekunud taotluste summa 144 mln krooni ületab taotlusvooru eelarvet (110 mln krooni), siis  otsustab PRIA toetuste määramise hindamispunktide alusel paremusjärjestuse põhjal. Hindamiskriteeriumid on sätestatud meetme rakendusmääruses. Mida suurem on taotleja kavandatud omaosaluse protsent ettevõetavas investeeringus, seda parema positsiooni võib projekt saada pingereas.

Angela Annilo hoiatabs, et taotluste hindamise ja paremusjärjestuse moodustamise aluseks olevaid andmeid  investeeringu elluviimise käigus muuta ei saa. See tähendab, et ühestki taotluses toodud tegevusest pärast toetuse määramist loobuda ei saa ja kui toetuse saaja seda siiski teeb, võib PRIA kogu varem makstud toetuse tagasi nõuda.

Taotluste läbivaatamine ja toetuste määramise otsustamine võtab PRIA-l aega kuni 75 tööpäeva, veebruarikuu alguseni.

 

Eesti kalandussektorit toetatakse nii riiklike kui ka Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007-2013 meetmetega. Investeeringutoetuse raha kalandustoodete ja veetaimede töötlemiseks tuleb 75% ulatuses Euroopa Liidust ja 25% ulatuses Eesti riigilt.

Toetused kalanduse edendamiseks Eestis on üks osa meetmetest, mida PRIA maaelu partnerina vahendab ka metsamajanduse, põllumajanduse ning maaelu arengu toetuseks.

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus