Lisatud: 27. oktoober 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

27Okt2008 PRIA: Kalandustoodete töötlemise investeeringutoetusi taotletakse 144 miljoni krooni eest

Selle toetuse eesmärk on aidata arendada ja kaasajastada kalandustoodete ja veetaimede töötlemistingimusi. PRIA kalandustoetuste büroo peaspetsialist Angela Annilo ütles, et pärast mitmeaastast vahet uues kalandusprogrammis esmakordselt toimunud taotlusvoorus said nüüd toetust taotleda ka töötlemisega alustavad vesiviljelusettevõtjad ehk kalakasvatajad, kes tahavad hakata oma toodangut ise töötlema. Seda võimalust ka kasutati, näiteks soovib üks väiksem kalakasvataja toetust suitsutusahju jaoks.

Taotlusvooru viimaseks päevaks 20. oktoobriks laekusid taotlused 32 ettevõtjalt, lisaks on neid hiljem saabunud posti teel. „On projekte, mille juures pole kõiki nõutavaid taotlusdokumente,“ nentis Annilo. „Sel juhul teatab PRIA taotlejale vajadusest puudused kõrvaldada ja määrab täiendavate dokumentide esitamiseks tähtaja. Kui taotleja ei esita kõiki dokumente ka selleks tähtajaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata.“

 

Taotlejate seas on nii suuri kui väikeseid ettevõtjaid, enamik kavatseb soetada korraga mitu seadet. Koos omaosalusega jääb selles taotlusvoorus planeeritavate investeeringute abikõlblik maksumus ettevõtjatel vahemikku 122 tuhandest 34 miljoni kroonini, keskmine soovitud toetus aga 4-5 miljoni vahele. Ühe taotleja kohta võib toetus selles taotlusvoorus ulatuda 10 mln kroonini.

Toetuse abil tahetakse soetada ja paigaldada pesemis-, sorteerimis-, külmutus- ja pakkeseadmeid, survemahuteid, kompressoreid, pumpasid, ventilatsiooniseadmeid jne. Toetust saavad ka seadmed kalatööstuses tekkivate jäätmete käitlemiseks, tootmise hügieenitingimuste parendamiseks.

 

Kuna laekunud taotluste summa 144 mln krooni ületab taotlusvooru eelarvet (110 mln krooni), siis  otsustab PRIA toetuste määramise hindamispunktide alusel paremusjärjestuse põhjal. Hindamiskriteeriumid on sätestatud meetme rakendusmääruses. Mida suurem on taotleja kavandatud omaosaluse protsent ettevõetavas investeeringus, seda parema positsiooni võib projekt saada pingereas.

Angela Annilo hoiatabs, et taotluste hindamise ja paremusjärjestuse moodustamise aluseks olevaid andmeid  investeeringu elluviimise käigus muuta ei saa. See tähendab, et ühestki taotluses toodud tegevusest pärast toetuse määramist loobuda ei saa ja kui toetuse saaja seda siiski teeb, võib PRIA kogu varem makstud toetuse tagasi nõuda.

Taotluste läbivaatamine ja toetuste määramise otsustamine võtab PRIA-l aega kuni 75 tööpäeva, veebruarikuu alguseni.

 

Eesti kalandussektorit toetatakse nii riiklike kui ka Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007-2013 meetmetega. Investeeringutoetuse raha kalandustoodete ja veetaimede töötlemiseks tuleb 75% ulatuses Euroopa Liidust ja 25% ulatuses Eesti riigilt.

Toetused kalanduse edendamiseks Eestis on üks osa meetmetest, mida PRIA maaelu partnerina vahendab ka metsamajanduse, põllumajanduse ning maaelu arengu toetuseks.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus