Lisatud: 01. aprill 2003

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

01Apr2003 Põllumehed saavad pullide ja härgade kasvatamiseks toetust

Toetust saavad loomapidajad, kellel on vähemalt seitsme kuu vanuseid pulle või härgi. Loomadel peavad olema kõrvas kõrvamärgid ja nad peavad olema registreeritud PRIAs põllumajandusloomade registris.

Põllumees võib esitada kuni viis taotlust aastas, kuid toetust saab kuni 90 pulli või härja kohta aastas, kusjuures iga looma kohta on õigus taotleda toetust üksnes üks kord tema eluea jooksul.

Toetuse saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus ja kui põllumees ei ole varem mõnda toetust taotledes teinud avaldust andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, siis ka vastav avaldus. Need taotlejad, kes on varem selle avalduse esitanud, saavad PRIA büroodest eeltrükitud taotluse, loomade andmed tuleb ise lisada.

Loomi, kelle jaoks toetust küsiti, tuleb pidada karjas kahe kuu jooksul pärast taotluse esitamist ehk nõutaval pidamisperioodil. PRIA kontrollib koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga nõutava pidamisperioodi jooksul vähemalt 5% taotluse esitajatest kohapeal. Kontrollitakse, kas loomad, kelle kasvatamiseks toetust küsiti, on karjas ja kas neil on kõrvamärgid kõrvas. Kui taotluste kontrollimisel selgub, et toetust on küsitud rohkemate loomade kohta, kui neid tegelikult toetuse saamise nõuetele vastab, siis vähendatakse makstava toetuse suurust.

Otsuse toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise kohta teeb PRIA 1. detsembriks. Looma kohta makstava toetuse suuruse kehtestab põllumajandusminister 8. detsembriks. Toetus makstakse välja enne jõule.

 

Heli Raamets
PRIA pressinõunik

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus