Lisatud: 18. juuli 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

18Jul2005 Põllumehed saavad PRIAst toetust praktikandi võtmiseks

Praktikatoetust antakse kutsekesk-, rakenduskõrg- või kõrghariduse omandamisel järgmistel erialadel: põllumajandus; talumajandus; aiandus; põllumajanduse mehhaniseerimine; hobusekasvatus; karusloomakasvatus; loomakasvatus; agronoomia; põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine; agroökoloogia; loodusmajandus; maaparandus ja vesiehitus; metsamajandus.

Taotlejal või tema ettevõtte töötajal, kes praktikanti juhendab, peab olema põllumajanduslik haridus ja vähemalt viieaastane töökogemus põllumajandussaaduste tootmise alal ning sellest viimase aasta taotleja ettevõttes, kus õppepraktika läbi viiakse. Ühe juhendaja juhendamisel võib samaaegselt olla kuni kaks praktikanti. Praktikatoetuse taotleja peab enne praktika algust sõlmima kolmepoolse lepingu õppeasutuse ja praktikandiga.

Toetuse saamiseks tuleb õppepraktika korraldada sobival ajal ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 1. novembrini. Pärast õppepraktika läbiviimist tuleb esitada PRIA-le vormikohase aruanne. Aruandeid võetakse vastu alates toetuse määramise otsustamisest kuni 7. novembrini. Toetus määratakse hiljemalt 16. septembriks.

Toetuse suurus oleneb sellest, kui paljude praktikapäevade kohta seda kokku taotletakse. Toetus kantakse taotleja arveldusarvele 25 tööpäeva jooksul pärast aruande esitamise tähtpäeva. Taotlusvorme ja täpsemat infot saab PRIA piirkondlikest büroodest ja veebilehelt.

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus