Lisatud: 16. jaanuar 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

16Jan2006 Põllumehed saavad 6. veebruarini taotleda lupjamistoetust


Toetust saab põllumees, kes kasutab põllumajandusmaad, mille mulla happesus on kuni 6,0 ja kellele selle põllumassiivi meliorandiga väetamiseks ei ole eelnenud nelja aasta jooksul lupjamistoetust antud.

Toetust antakse 60% meliorandi maksumuse ja laotamise kuludest ning 80% (saartel 90%) meliorandi vedamise kuludest. 
 
Toetuse saamiseks tuleb esitada PRIA piirkondlikule büroole lupjamistoetuse taotlus ja mulla lubjatarbe tõend. Lubjatarbe tõendi saamiseks peab põllumees esitama piirkondlikule maaparandusbüroole avalduse ning dokumendi (näiteks maaüksuste plaani), millel on näidatud lupjamist vajava põllumassiivi asukoht. Enne taotluse esitamist tuleb põllumehel sõlmida meliorandiga laotamistööde teenuse osutajaga töövõtuleping.

Lupjamistoetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse hiljemalt 14. märtsiks ning seejärel avalikustatakse PRIA veebilehel nende taotlejate nimekiri, kelle taotlused otsustati rahuldada.

Taotleja peab vähemalt 3 päeva enne meliorandiga laotamistööde algust teatama piirkondlikule maaparandusbüroole tööde tegemise aja ning lubjatava kõlviku asukoha. Pärast lupjamistööde lõpetamist tuleb taotlejal esitada PRIA-le kinnitus meliorandiga laotamistööde tegemise kohta. Kinnituste esitamise tähtpäevaks on 27. november.

Lupjamistoetus makstakse välja 30 tööpäeva jooksul pärast seda, kui taotleja esitas PRIA-le korrektse vormikohase kinnituse ja dokumendi selle kohta, et ta on meliorandiga väetamise eest tasunud toetusega katmata osa.

Lupjamistoetuse juhendmaterjali ning taotlusvorme saab PRIA piirkondlikest büroodest ja veebilehelt.

Uudised

Septembris ja oktoobris külastavad PRIAt kui ELi toetusi vahendavat makseagentuuri kokku neljal korral Euroopa Komisjoni ja Euroopa Kontrollikoja audiitorid, et selgitada, kuidas on Eestis korraldatud põllumajandustoetuste haldamine ning Euroopa Liidu finantshuvide kaitse.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus