Lisatud: 16. jaanuar 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

16Jan2006 Põllumehed saavad 6. veebruarini taotleda lupjamistoetust


Toetust saab põllumees, kes kasutab põllumajandusmaad, mille mulla happesus on kuni 6,0 ja kellele selle põllumassiivi meliorandiga väetamiseks ei ole eelnenud nelja aasta jooksul lupjamistoetust antud.

Toetust antakse 60% meliorandi maksumuse ja laotamise kuludest ning 80% (saartel 90%) meliorandi vedamise kuludest. 
 
Toetuse saamiseks tuleb esitada PRIA piirkondlikule büroole lupjamistoetuse taotlus ja mulla lubjatarbe tõend. Lubjatarbe tõendi saamiseks peab põllumees esitama piirkondlikule maaparandusbüroole avalduse ning dokumendi (näiteks maaüksuste plaani), millel on näidatud lupjamist vajava põllumassiivi asukoht. Enne taotluse esitamist tuleb põllumehel sõlmida meliorandiga laotamistööde teenuse osutajaga töövõtuleping.

Lupjamistoetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse hiljemalt 14. märtsiks ning seejärel avalikustatakse PRIA veebilehel nende taotlejate nimekiri, kelle taotlused otsustati rahuldada.

Taotleja peab vähemalt 3 päeva enne meliorandiga laotamistööde algust teatama piirkondlikule maaparandusbüroole tööde tegemise aja ning lubjatava kõlviku asukoha. Pärast lupjamistööde lõpetamist tuleb taotlejal esitada PRIA-le kinnitus meliorandiga laotamistööde tegemise kohta. Kinnituste esitamise tähtpäevaks on 27. november.

Lupjamistoetus makstakse välja 30 tööpäeva jooksul pärast seda, kui taotleja esitas PRIA-le korrektse vormikohase kinnituse ja dokumendi selle kohta, et ta on meliorandiga väetamise eest tasunud toetusega katmata osa.

Lupjamistoetuse juhendmaterjali ning taotlusvorme saab PRIA piirkondlikest büroodest ja veebilehelt.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner