Lisatud: 25. märts 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

25Mar2009 Põllumajandusvaldkonna kutseandmised juunis 2009

Eesti Põllumeeste Keskliit annab teada, et järjekordne põllumajandusvaldkonna kutseandmiste voor toimub juunis 2009.a.

Kutseeksamid toimuvad:
1. Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õpiosakonnas 10. ja 11. juunil 2009.a. (hobusekasvatus)
2. Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis 17. juunil 2009.a. (taimekasvatus, veisekasvatus)
NB! Pakume ka konsultatsioonide võimalusi enne eksameid!

Palume kõikidel soovijatel esitada nõutavad dokumendid 15.maiks 2009.a. aadressile:

Eesti Põllumeeste Keskliit
J. Vilmsi 53 g
Tallinn
10147

NÕUTAVAD DOKUMENDID:
a) vormikohane avaldus (lisa 1) NB! kuhu on märgitud lisaks soovitud kvalifikatsioonile ka spetsialiseerumine(sed)!
b) isikut tõendav dokument ja selle koopia (pass, ID kaart) või juhiluba
c) haridust ja varem omistatud kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia(d)
d) täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia(d)
e) vormikohane  tööalase tegevuse kirjeldus (europassi CV ) (lisa 2), millele võidakse lisada tõendavaid dokumente
f) maksekorraldus (või selle koopia) kutseomistamisega seotud kulude tasumise kohta 

KUTSEEKSAMI TASU:

 I tase 2700.-
II tase 3000.-
III tase 2850.-

Kutseeksami tasu palun kanda Eesti Põllumeeste Keskliidu  SEB panga arveldusarvele 10002019842001 märgusõnaga "kutseeksam" . Kui eksami eest tasub keegi teine, siis märkida ka, kelle eest tasuti

NÕUDED TAOTLEJALE:
Põllumajandustöötaja I kvalifikatsiooni
taotlemisel on nõutav põllumajanduslik haridus või 1-aastane töökogemus põllumajandusettevõttes. Põllumajandustöötaja I peab lähtuvalt kutsestandardist lisaks üld- ja põhioskustele valdama vähemalt ühte erioskust ja -teadmist (peab valima ühe spetsialiseerumise).

Põllumajandustöötaja II kvalifikatsiooni
taotlemisel on nõutav põllumajanduslik haridus või 2-aastane töökogemus põllumajandusettevõttes. Põllumajandustöötaja II peab lähtuvalt kutsestandardist lisaks üld- ja põhioskustele valdama vähemalt kahte erioskust ja -teadmist või taimekasvatuse erioskust (peab valima vähemalt kaks spetsialiseerumist või taimekasvatuse spetsialiseerumise).

Põllumajandustootja III
kutsekvalifikatsiooni taotlemisel on nõutavaks haridustasemeks vähemalt põllumajandusalane kutsekeskharidus ja 1-aastane töökogemus põllumajandusettevõttes või kutsestandardi nõuetele vastav täiendkoolitus ja 2-aastane põllumajandusalane töökogemus põllumajandusettevõttes. 

JUHISED EKSAMITEKS:

Kutsekvalifikatsiooni I taseme
tõendamine toimub alljärgnevalt:

1)      20% teooria (kutseeksam) ja

2)      80% praktiline eksam (proovitöö)

Kutsekvalifikatsiooni II taseme tõendamine toimub alljärgnevalt:

1)      30% teooria (kutseeksam) ja

2)      70% praktiline eksam (proovitöö)

Kutsekvalifikatsiooni III taseme tõendamine toimub järgnevalt:

1)      50% teooria (kutseeksam) ja

2)      50% praktiline eksam (proovitöö)

Teemade, kasutatava kirjanduse jms loetelu leiate lingilt http://www.eptk.ee/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=60&Itemid=117

Täpsem info:
Ann Riisenberg
mbl 52 45 875
riisenberg@hotmail.com

 

 

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner