Lisatud: 30. juuni 2004

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Jun2004 Põllumajandustootmise investeeringutoetuste taotluste vastuvõtt jätkub järgmisel aastal


Kuna käesoleva aasta kevadel oli põllumajandustootmise investeeringutoetuste taotluste vastuvõtt üliaktiivne ja taotlusi esitati kogusummas, mis katab nii 2004 kui ka 2005 aasta vastava meetme eelarve, siis otsustas juhtkomisjon, et  2004. aastal meede 3.1. taotluste vastuvõttu ei jätkata.

Põllumajandusministeerium analüüsib veel kord investeeringuvajadusi erinevate põllumajanduse tegevusvaldkondade lõikes, et siis suunata põllumajandustootmise toetused edaspidijuba  kõige enam investeeringuid vajavatesse tegevusvaldkondadesse.

Vastavalt analüüsi tulemustele kavandatakse võimalusel meetme 3.1 taotluste vastuvõttu uuesti alustada 2005. aastal.

Päevakorra alusel arutati ka meetme 3.3 “Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas”, meetme 3.5 “Külade taastamine ja arendamine” ja meetme 3.10 “Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine” tingimuste rakendusmääruseid.

Meetme 3.3 ja 3.10 osas otsustas komisjon määruste eelnõud kinnitada ja saata edasi kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumisse.

 

Põllumajandusministeeriumi Pressinõunik
Iiris Saluri
Tel 625 6254

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus