Lisatud: 09. detsember 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

09Det2005 Põllumajandustootmise investeeringutoetuseks leiti täiendavalt 40 miljonit krooni

 

Vajadus täiendavate vahendite järele tekkis 2005. aasta alguses toimunud toetusmeetme taotluste vastuvõtu tulemusel, kus esitati 464 taotlust, toetussummas 391 miljonit krooni, mida on oluliselt rohkem, kui meetme eelarves vahendeid. Tulenevalt põllumajandussektori suurest investeeringute vajadusest, otsustas seirekomisjon Põllumajandusministeeriumi ettepanekul vähendada integreeritud maaparanduse (meede 3.4) ja metsamajanduse (meede 3.7) meetmete eelarveid vastavalt 25 ja 15 miljoni krooni võrra ning suurendada nende arvelt põllumajandustootmise investeeringutoetuse eelarvet. Enne, kui ootel olevatel taotlejatel on oodata PRIA poolt rahastamist heakskiitvaid otsuseid ja on võimalik hakata 40 miljoni krooni osas väljamakseid tegema, saadetakse seirekomisjoni poolt kinnitatud muudatused veel Euroopa Komisjonile heakskiidu saamiseks.

 

Põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai sõnul on tegu raske otsusega. "Eesti põllumajandussektori investeeringuvajak on üle 2 miljardi krooni aastas. Euroopa Liidu poolne toetus põllumajandustootmise investeeringutele on alla 10%-i aastasest investeeringuvajadusest. See ühelt poolt peegeldab suurt nõudlust toetuse järele ja teisest küljest ka põllumeeste poolset valmisolekut neid investeeringuid toetuse kaasabil teha. Kuigi eilne otsus ei võimalda rahuldada kõik taotlusi, on see siiski positiivne panus tekkinud investeeringute puudujäägi leevendamiseks põllumajandussektoris," selgitas Kevvai.

 

Seirekomisjoni kuuluvad riikliku arengukava prioriteetide ja meetmete rakendusasutuste esindajad struktuurifonde vahendavatest ministeeriumidest ja Riigikantseleist, sotsiaalpartnerid ning Euroopa Komisjoni esindajad. Struktuurifondide seirekomisjon moodustati 2004. aasta jaanuaris Eesti Riikliku Arengukava (RAK) ja selle raames struktuurifondide elluviimise jälgimiseks. Seirekomisjoni ülesanne on regulaarselt anda hinnang arengukavas seatud eesmärkide saavutamisele.

 

 

Lisainformatsioon:
Margus Palu
Avalike suhete osakond
Põllumajandusministeerium
Tel: 6256 524, 52 007 81
E-post: margus.palu@agri.ee

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner