Lisatud: 20. oktoober 2004

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

20Okt2004 Põllumajandustootjad saavad võimaluse taotleda piimakvoodi suurendamist

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)  edastab põllumajandustootjatele 1.novembriks teatise, milles annab tootjale ülevaate talle määratud kvootide täitmise kohta käimasoleval kvoodiaastal.

 

Kvoodi suurendamiseks peavad tootjad ajavahemikus 5. novembrist kuni 12. novembrini esitama PRIAle asjakohase kirjaliku avalduse.  

 

Kui tootjal on kvoodist täidetud 100% või rohkem, on suurendamise määraks 50% põllumajandustootjale määratud kvoodist; kui kvoodist on täidetud 80-99%, on suurendamise määraks 30% tootjale määratud kvoodist; kui on täidetud 60-79% kvoodist, on suurendamise määraks 20% määratud kvoodist.

 

PRIA otsustab esitatud avalduse alusel individuaalse kvoodi suurendamise või  avalduse rahuldamata jätmise pärast taotlusperioodi lõppu 10 tööpäeva jooksul.

 

Kvoodi suurendamise taotlemisel tuleb silmas pidada, et taotleda saab vaid reservis olevat piima otseturustamise kvooti. Vastavalt sõlmitud lepingutele või äriplaanile on põllumajandustootjal võimalik esitada 10. jaanuariks PRIA-le vormikohane avaldus individuaalse kvoodi muutmiseks otseturustuskvoodist tarnekvoodiks või vastupidi. Põllumajandustootjale määratud individuaalse kvoodi suurendamine jõustub käimasoleva kvoodiaasta algusest.

 

Esimese kuue kuuga on üle 760 väiksema piimatootja tegelikult turustatud piimakoguste alusel oma individuaalset kvooti aasta arvestuses ületamas.
 
Põllumajandusministeerium
Pressibüroo
Tel 625 6254; 625 6110
Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus