Lisatud: 07. aprill 2003

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

07Apr2003 Põllumajandustootjad saavad taotleda maaparandussüsteemi hooldustoetust


Maaparandussüsteemi hooldustoetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse maaparandussüsteemi hooldustööde maksumus. Toetust on õigus taotleda põllumajandustootjal, kes valdab maaparandussüsteemi ja mittetulundusühingul, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on maaparandushoid ja kes hooldab maaparandussüsteemi, mis ei ole kantud riigi poolt korrashoitavate eesvoolude nimekirja.


Põllumajandusminister kehtestas määrusega maaparandussüsteemide hooldustööde loetelu, mille eest maaparandussüsteemide hooldustoetust antakse ja hooldustöödele esitatavad nõuded. Hooldustöödele esitatavate nõuete väljatöötamisel on arvestatud, et tehtud tööd tagaksid maaparandussüsteemi toimimise ja oleksid majanduslikult põhjendatud.


Toetust antakse järgmiste hooldustööde tegemise eest: 1) veejuhtmel rohttaimede ja peenvõsa niitmine; 2) veejuhtmel võsa ja metsa raiumine; 3) veejuhtme sängist takistuste eemaldamine; 4) veejuhtme sängist sette eemaldamine; 5) drenaa¸isuudme settest puhastamine; 6) drenaa¸isuudme korrastamine; 7) truubi settest puhastamine; 8) drenaa¸ikaevu settest puhastamine; 9) drenaa¸ikaevu korrastamine; 10) poldri hooldamine, selle maa ulatuses, mis on põllumajanduslikus kasutuses; 11) kännuvalli laialiajamine.


Maaparandussüsteemi hooldustööde üldnõueteks on, et hooldamist vajaval maaparandussüsteemil tuleb hooldustööga tagada selle nõuetekohane toimimine ning hooldustööd tuleb teha maaparandussüsteemi hooldustööde aastakavas ettenähtud mahus ja maaparandussüsteemi kaardil tähistatud asukohas.


Taotlus maaparandussüsteemi hooldustoetuse saamiseks koos maaparandussüsteemi hooldustööde aastakavaga ning toetuse esmakordsel taotlemisel avaldus andmete põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmiseks tuleb esitada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ajavahemikul 1. maist kuni 1. juunini.


Hooldustööde aastakava koostamiseks esitab taotleja 15. aprilliks maaparandusbüroole aastakava kavandi. Maaparandusbüroo korraldab taotleja maaparandussüsteemil ülevaatuse, mille käigus koostöös taotlejaga koostatakse aastakava. Maaparandusbüroo väljastab taotlejale maaparandussüsteemi kaardi, millele märgitakse tehtavad hooldustööd.


PRIA arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse lähtudes lisaks aastakavas esitatud hooldustööde mahtudele hooldustööde ühikmääradest ja taotlejale antava toetuse maksimaalsuurusest.


Pärast hooldustööde lõpetamist esitab taotleja viie päeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 15. novembriks PRIAle kinnituse hooldustööde tegemise kohta. Eriti oluline on, et aastakavas toodud hooldustööde maht vastaks aastakavas esitatule. Lähtutud on põhimõttest, et taotleja saab toetust ainult siis kui ta on nõuetekohaselt teinud kõik aastakavas ettenähtud hooldustööd.


PRIA maksab toetusraha välja arvates kinnituse saamisest 30 tööpäeva jooksul. Nimetatud ajavahemikku mahub hooldustööde kontrollimine vähemalt kümnel protsendil taotlejate maaparandussüsteemidel, mida kohapeal teevad maaparandusbürood või Maaparanduse Ehitusjärelevalve ja Ekspertiisibüroo.

 

Kadri Liimal
Põllumajandusministeeriumi pressiesindaja
6256 110

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike