Lisatud: 19. september 2002

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

19Sep2002 Põllumajandustootjad saavad koolitustoetust

Toetust antakse koolitusasutuse poolt osutatud tööalase koolituse eest, mis on suunatud taotleja majandustegevuseks vajalike teadmiste, omandamiseks ja täiendamiseks.

 

Koolitusteenus peab olema kestusega vähemalt 6 tundi või 8 akadeemilist tundi. Toetust ei anta keeleõppe kulude hüvitamiseks.

 

2002. aastaks on koolitustoetuseks eraldatud 2 miljonit krooni. Põllumajandusminister kehtestas käesolevaks aastaks koolitustoetuse määraks 80% koolitusteenuse maksumusest ning taotlejale antava koolitustoetuse maksimaalsuuruseks 2000 krooni.

 

Taotlus toetuse saamiseks esitatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) Narva mnt 3, Tartu 51009. Taotluste vastuvõtmist koolitustoetuse saamiseks 2002. aastal läbitud koolituse eest alustatakse tänavu 16. septembrist, lõpptähtpäev on 15. november.

 

Toetuse taotlemisel tuleb esitada järgmised dokumendid:

§         vormikohane taotlus

§         koolitusasutuselt saadud tunnistuse või tõendi koopia koolitust saanud isiku kohta, millest nähtub koolitusasutus, koolituse toimumise aeg, kestus ja sisu

§         kutselise kaluri puhul kaluri kalapüügiloa koopia

§         ettevõtte töötaja puhul ettevõtte juhi poolt kinnitatud tõend koolitatava töötamise kohta vastavas ettevõttes

§         taotlejale koolitusasutuse poolt koolitusteenuse eest tasumiseks väljastatud arve või arve-saatelehe koopia

§         koolitusteenuse eest tasumist tõendav dokument, milleks on panga kinnitatud kontoväljavõte või muu panga kinnitatud dokument ülekande tegemise kohta

§         vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks “Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse”, juhul kui taotleja esitab taotluse esmakordselt.

 

PRIA otsustab toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise nõuetekohase taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide saamisest alates 20 tööpäeva jooksul ja kannab toetusraha taotleja arveldusarvele 10 tööpäeva jooksul määramise otsuse tegemisest arvates.

 

 

Kadri Liimal

Põllumajandusministeeriumi pressiesindaja

6256 110

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike