Lisatud: 19. september 2002

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

19Sep2002 Põllumajandustootjad saavad koolitustoetust

Toetust antakse koolitusasutuse poolt osutatud tööalase koolituse eest, mis on suunatud taotleja majandustegevuseks vajalike teadmiste, omandamiseks ja täiendamiseks.

 

Koolitusteenus peab olema kestusega vähemalt 6 tundi või 8 akadeemilist tundi. Toetust ei anta keeleõppe kulude hüvitamiseks.

 

2002. aastaks on koolitustoetuseks eraldatud 2 miljonit krooni. Põllumajandusminister kehtestas käesolevaks aastaks koolitustoetuse määraks 80% koolitusteenuse maksumusest ning taotlejale antava koolitustoetuse maksimaalsuuruseks 2000 krooni.

 

Taotlus toetuse saamiseks esitatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) Narva mnt 3, Tartu 51009. Taotluste vastuvõtmist koolitustoetuse saamiseks 2002. aastal läbitud koolituse eest alustatakse tänavu 16. septembrist, lõpptähtpäev on 15. november.

 

Toetuse taotlemisel tuleb esitada järgmised dokumendid:

§         vormikohane taotlus

§         koolitusasutuselt saadud tunnistuse või tõendi koopia koolitust saanud isiku kohta, millest nähtub koolitusasutus, koolituse toimumise aeg, kestus ja sisu

§         kutselise kaluri puhul kaluri kalapüügiloa koopia

§         ettevõtte töötaja puhul ettevõtte juhi poolt kinnitatud tõend koolitatava töötamise kohta vastavas ettevõttes

§         taotlejale koolitusasutuse poolt koolitusteenuse eest tasumiseks väljastatud arve või arve-saatelehe koopia

§         koolitusteenuse eest tasumist tõendav dokument, milleks on panga kinnitatud kontoväljavõte või muu panga kinnitatud dokument ülekande tegemise kohta

§         vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks “Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse”, juhul kui taotleja esitab taotluse esmakordselt.

 

PRIA otsustab toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise nõuetekohase taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide saamisest alates 20 tööpäeva jooksul ja kannab toetusraha taotleja arveldusarvele 10 tööpäeva jooksul määramise otsuse tegemisest arvates.

 

 

Kadri Liimal

Põllumajandusministeeriumi pressiesindaja

6256 110

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus