Lisatud: 12. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

12Jan2009 Põllumajandustoetuste suurus hakkab sõltuma kohustuslike majandamisnõuete täitmisest

Uuest aastast tagatakse toetuste täies mahus maksmine vaid neile, kes täidavad kohustuslike majandamisnõuetena kehtestatud õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning majandavad põllumajandusmaal häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi järgides. Sellest aastast seotakse osad põllumajandustoetused keskkonna ning loomade identifitseerimise ja registreerimise valdkonna majandamisnõuete täitmisega. Alates 2011. aastast lisanduvad neile inimeste ja loomade tervishoidu ja taimetervise valdkonda ning 2013. aastast loomade heaolu valdkonda puudutavad nõuded.

Põllumajandusministeeriumi asekantsleri Toomas Kevvai sõnul on oluline silmas pidada, et kohustuslike majandamisnõuete jõustumisel ei lisandu toetuse saamiseks ühtegi uut tingimust. “Põllumajandustoetuste saamine seotakse Eestis juba kehtivate õigusaktidega ja tõhustatakse kontrolli nende täitmise üle,” märkis ta.

Keskkonna valdkonnas on 18 seadustest tulnevat nõuet, mis hõlmavad näiteks tegevusi loodusliku linnustiku kaitsel, kitsendusi kaitse- ja hoiualal ning püsielupaigas, põhjavee kaitset ohtlikest ainetest lähtuva reostuse eest, reoveesette kasutamist ning nitraadireostuse vältimist nitraaditundlikul alal.
Loomade identifitseerimise ja registreerimise valdkonna on nõudeid 17, mis puudutavad nii põllumajandustootja kui loomade registreerimist, loomade nõuetekohast märgistamist ning loomade liikumise aruandlust ja veisepasse.

Nõuetele vastavus kehtib ühtse pindalatoetuse, energiakultuuri toetuse, ebasoodsamate piirkondade toetuse, loomade karjatamise toetuse, erametsamaale või põllumajandusmaale antava Natura 2000 toetuse, keskkonnasõbraliku majandamise toetuse, mahepõllumajandusliku tootmise toetuse, ohustatud tõugu looma pidamise toetuse, kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse ja poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse taotlejatele.

Nõuete täitmist kontrollitakse ühe protsenti taotlejate juures kohapeal. Kontrollimisse on kaasatud oma pädevuse piires Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Keskkonnainspektsioon, Veterinaar-ja Toiduamet ning alates 2011. aastast Taimetoodangu Inspektsioon.

Kohustuslikud majandamisnõuded on avaldatud Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel www.agri.ee/MAK ja Põllumajanduse Registrite ja  Informatsiooni Ameti koduleheküljel www.pria.ee/riiklikud_toetused/nouetele_vastavus/

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner