Lisatud: 17. märts 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

17Mar2005 Põllumajandusminister Tuiksoo kinnitas lupjamise toetuse maksimaalse määra


Kuna toetust taotleti üle kahe korra suurema summa ulatuses, kui seda jagada oli, siis kehtestas põllumajandusminister Ester Tuiksoo ühele taotlejale makstava toetuse maksimaalsuuruse, milleks on 52 110,55 krooni. Põllumehed taotlesid 27 726 hektari põllumaa lupjamiseks üle 34 miljoni krooni toetust. Riik toetab lupjamistöid 15 miljoni krooniga.


Maksimaalsuurusest suurema summa ulatuses taotlesid lupjamistoetust 178 taotlejat ja neile saadab PRIA vastava kirja. Seejärel on taotlejal õigus vähendada lubjatava pinna suurust nii, et see vastaks toetuse maksimaalsuurusele.


Lupjamistoetust makstakse 60% meliorandi maksumuse ja laotamise kuludest ning 80% (saartel 90%) meliorandi vedamise kuludest. Toetuse saamiseks esitati 458 taotlust, neist rahuldati 455. Nimekiri on PRIA veebilehel:  Lupjamistoetuse 2005 kinnitatud nimekiri .

Põllumehel tuleb vähemalt kolm päeva enne lupjamistööde algust teatada piirkondlikule maaparandusbüroole meliorandi laotamistööde aeg ja põllu asukoht. Pärast lupjamistööde tegemist tuleb esitada PRIA-le laotamistööde tegemise kohta vormikohane kinnitus, millel on maaparandusbüroo kinnitus selle kohta, et põllumees on teatanud õigeaegselt laotamistööde tegemisest. Lisaks kinnitusele tuleb põllumehel esitada PRIA-le ka dokument selle kohta, et ta on lupjamise eest tasunud selle osa, mille eest toetust ei maksta. PRIA maksab toetuse välja 30 tööpäeva jooksul pärast eeltoodud dokumentide saamist.


Eelmisel aastal lupjamistoetust ei makstud, kuid 2003. aastal maksti 297 põllumehele 14 120 hektari põllumajandusmaa lupjamiseks 14,2 miljonit krooni toetust.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner