Lisatud: 12. oktoober 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

12Okt2007 Põllumajandusminister kinnitas põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse tingimused

Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetust saavad taotleda põllumajandusettevõtjad, erametsaomanikust ettevõtjad, metsaühistud, maaparandusühistud ja mittetulundusühingud. Toetust on võimalik taotleda maaparandussüsteemi kuuluvate hoonete või rajatiste ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks, juurdepääsuteede ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja tuletõrjetiigi koos veevõtukohaga ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks. Toetuse alla kuuluvad ka kavandatava tegevuse projekteerimistööd ja omanikujärelevalve tegemine.

Toetuse määraks on kuni 90% investeeringuobjekti maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kõikide tegevuste puhul kokku on 8 miljonit krooni aastas, seitsme aasta peale kokku 16 miljonit krooni. Meetme seitsme aasta eelarve on ligikaudu 556 miljonit krooni.

Aastatel 2004-2006 toetati sarnaseid investeeringuid Eesti riikliku arengukava 2004-2006 (RAK) raames meetme integreeritud maaparandus (meede 3.4) raames kokku 135 miljoni krooniga.

Toetuse saamise täpsete tingimustega (st määrustega) on võimalik tutvuda põllumajandusministeeriumi kodulehel aadressil http://www.agri.ee/index.php?item=1512&action=press&id=2688. Lähiajal korraldatakse ka meetmest toetuse taotlemist selgitavad koolitused. Toetuse taotlusvooru aja annab Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni amet (
PRIA) teada lähiajal.

Järgmisena avatavateks MAKi toetusmeetmeteks on noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetus (meede 1.2), investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks (meede 1.4.1) ja investeeringud loomakasvatusehitistesse (meede 1.4.2).

Lisainformatsioon:
Margus Palu
Avalike suhete osakond
Põllumajandusministeerium
Tel: 6256 524, 52 007 81
E-post:
margus.palu@agri.ee

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner