Lisatud: 12. oktoober 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

12Okt2007 Põllumajandusminister kinnitas külade uuendamise ja arendamise toetuse tingimused

Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetust saavad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja maapiirkonnas tegutsevad kuni keskmise suurusega ettevõtjad. Toetust on võimalik taotleda avalikuks kasutamiseks mõeldud hoonete (nt. seltsimaja, spordisaal, infopunkt jt) või rajatiste (nt. park, külaplats, spordiväljak) ehitamiseks ja sisustamiseks.

Toetuse määr MTÜ-dele ja SA-dele on kuni 90% ning ettevõtjatele kuni 65% investeeringuobjekti maksumusest. Maksimaalne taotletav toetussumma ühe taotleja kohta on aastas kuni 938 796 krooni, seitsme aasta peale kokku kuni 4,6 miljonit krooni. Meetme seitsme aasta eelarve on ligikaudu 744 miljonit krooni.

Aastatel 2004-2006 toetati sarnaseid investeeringuid Eesti riikliku arengukava 2004-2006 (RAK) raames meetme külade taastamine ja arendamine (meede 3.5) raames kokku 100,1 miljoni krooniga.

Toetuse saamise täpsete tingimustega (st määrustega) on võimalik tutvuda põllumajandusministeeriumi kodulehel aadressil http://www.agri.ee/index.php?item=1512&action=press&id=2687. Toetuse taotlusvooru aja annab Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni amet (
PRIA) teada lähiajal.

Järgmisena avatavateks MAKi toetusmeetmeteks on noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetus (meede 1.2), investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks (meede 1.4.1) ja investeeringud loomakasvatusehitistesse (meede 1.4.2).

Lisainformatsioon:
Margus Palu
Avalike suhete osakond
Põllumajandusministeerium
Tel: 6256 524, 52 007 81
E-post:
margus.palu@agri.ee

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus