Lisatud: 12. november 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

12Nov2007 Põllumajandusminister kinnitas kolme maaelu arengukava toetuse tingimused
Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetuse eesmärgiks on välja arendada põllumajandusliku nõuandeteenuse pakkumise süsteem, mis aitaks kaasa põllumajanduse arengule. Nõuandetoetuse taotlejaks saavad olla nõuandeteenust kasutavad põllumajandustootjad või erametsa valdajad. Nõuandesüsteemi toetust saavad taotleda maakondlikud nõuandekeskused ja koordineeriv keskus (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda). Toetust on võimalik taotleda nõuandeteenuse osutamiseks ja nõuandekeskuse arendamiseks. Toetuse määr nõuandetoetuse puhul on kuni 75% teenuse osutamise kuludest, maksimaalselt 20 000 krooni ühe taotleja kohta aastas. Nõuandekeskusele antakse nõuandesüsteemi toetust kuni 400 000 krooni aastas, riiklikule koordineerivale keskusele kuni 1,870 miljonit krooni aastas. Meetme seitsme aasta eelarve on ligikaudu 36 miljonit krooni. Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse eesmärgiks on ajakohastada põllumajandussektoris tegutsevaid mikroettevõtteid, et nad muutuksid jätkusuutlikuks ja suudaksid toota suuremat lisandväärtust. Toetust on võimalik taotleda ka kahel või enamal põllumajandusettevõtjal ühiselt. Toetust saab taotleda põllumajandussaaduste tootmiseks või töötlemiseks vajaminevate ehitiste ehitamiseks, masinate ja seadmete ning istikute ostmiseks. Toetuse määr on kuni 60% investeeringuobjekti maksumusest. Maksimaalne toetussumma on ühe taotleja kohta kuni 1,56 miljonit krooni seitsme aasta peale kokku. Kui toetust taotleb vähemalt kolm taotlejat ühiselt on maksimaalseks toetussummaks 4,6 miljonit krooni. Loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse eesmärk on ajakohastada põllumajandusettevõtteid, suurendada põllumajandusliku tootmise konkurentsivõimet (sh läbi uute tehnoloogiate kasutuselevõtu) ning aidata kaasa keskkonna- ja tööohutuse ning loomade heaolu parandamisega kaasnevate nõuete täitmisele. Toetust saab taotleda loomakasvatusega tegelev ettevõtja või kaks või enam ettevõtjat ühiselt, kui investeeringuobjekt kuulub nende kaasomandisse. Toetust saab taotleda põllumajandusloomade pidamiseks ette nähtud ehitise ja sinna juurde kuuluva hoidla ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks ning nendesse paigaldatavate statsionaarsete seadmete ostmiseks. Toetuse määr on kuni 60% investeeringuobjekti maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 7,8 miljonit krooni seitsme aasta peale kokku. Toetuse saamise täpsete tingimustega (st määrustega) on võimalik tutvuda põllumajandusministeeriumi kodulehel aadressil http://www.agri.ee/index.php?item=1512&action=press&id=2719. Toetuste taotlusvoorude aja annab Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni amet (PRIA) teada lähiajal. Lisainformatsioon: Margus Palu Avalike suhete osakond Põllumajandusministeerium Tel: 6256 524, 52 007 81 E-post: margus.palu@agri.ee
Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner