Lisatud: 20. aprill 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

20Apr2007 Põllumajandusminister allkirjastas ühtse pindalatoetuse määruse

Ministri määruses on täpsustatud  erisust Saare, Hiiu, Pärnu või Lääne maakonnas asuva püsirohumaa kohta. Saare, Hiiu, Pärnu või Lääne maakonnas asuv püsirohumaa, millel kasvavad puud ja kadakad ning mis vastab komisjoni määruse 796/2004 artikli 30 nõuetele, on heas põllumajanduslikus korras. Ãœldreeglina kehtib jätkuvalt põhimõte, et põllumajanduslik tootmine ei ole võimalik alal, kui sellel kasvavate kadakate ja puude liituvus on üle 0,5.  Uue sõnastusega on laiendatud PRIA kui akrediteeritud makseagentuuri kaalutlusõigust hindamaks põllumajandusliku tegevuse võimalikkust ja ka selle tegelikku teostamist erisusega kaetud maakondades asuvatel püsirohumaadel. Nimetatud erisus tuleneb nelja maakonna põllumajanduslikest traditsioonidest, kuna keskkonnatingimustest tulenevalt kasvavad sealsetel poolloodusliku kooslusega püsirohumaadel puud ja kadakad.

Rohumaade niitmise või karjatamise teel hooldamise nõude osas on täiendatud karjatamisega seonduvat. Karjatamise loomkoormus peab tagama niitmisega võrreldava tulemuse, arvestuslikult peetakse piisavaks loetakse loomkoormust vähemalt 0,5 loomühikut ühe hektari kohta. Karjatamise tulemus peab olema visuaalselt tuvastatav kogu taotlusel märgitud rohumaal, et vältida olukorda, kus taotleja peab maad karjatatuks ka juhul, kui tegelik karjatamine on tuvastatav vaid väikesel osal rohumaast. Eriarvamuste korral kontrollib PRIA põllumajandusloomade registris taotleja loomade olemasolu ja arvu.

Niitmise erisusena rohumaade hooldamisel on heinaseemne kasvatamise, mahepõllumajanduses kuni kaheaastase haljasväetiseks kasutatava rohumaa ja heintaimede energiakultuuridena kasvatamise puhul. Nimetatud põllukultuuride kasvatamiseks kasutatava rohumaa kohta niitmise või karjatamise nõue ei kehti, kuna seemnesaak või energiakultuuridena kasvatatavad heintaimed koristatakse pärast 31. juulit. Haljasväetistaimed küntakse mulda 2–3 nädalat enne taliviljade külvi.

Käesolevast aastast on sätestatud keeld põllumajandusmaal kulu ja põhu põletamisele ning nõue eesmärgiga säilitada mulla struktuur.  Põldu võib harida ajal kui muld ei kleepu ja kasutatav tehnika ei jäta põllule harimissügavusest sügavaid jälgi.  Mulla oluliseks omaduseks on struktuursus, eriti aga selle vastupidavus vee ja masindegradatsiooni mõjule.

Lisaks seni kehtinud nõudele, et põllumajandustootja peab kandma põllumajandusmaal tehtavad tegevused põlluraamatusse “Veeseaduse” § 261 kohaselt, peab isik, kellele ei  kehti § 261 sätestatud nõue täitma vormikohase tegevuste aruande, mis on sätestatud määruse lisas.

Lisaks sätestab allakirjutatud määrus põllukultuuri kasvatamise toetuse teraviljade, õlikultuuride või proteiinkultuuride kasvupinna alusel. Taotleja peab kasutama  kohalikele normidele vastavaid agrotehnilisi võtteid, mis tähendavad eelkõige normaalset külvinormi vastavalt põllukultuurile, mis loob aluse, et põld ei umbrohtuks. Põllukultuuri kasvatamise korral loetakse põld umbrohtunuks, kui umbrohtumuse määr ületab 30%. Uueks võimaluseks eriarvamuste lahendamiseks on umbrohtumuse määramine sätestatud metoodika alusel.

Põllumajanduskultuuri kasvatamise otsetoetust võib taotleda isik, kes taotles seda toetust 2006. aastal. Toetuse määramise üheks aluseks on 2006.aastal taotluse menetluse käigus kindlaks määratud toetusõiguslike hektarite arv.

Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise ja põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse taotluste vastuvõtmist alustatakse 9. mail. Taotlejal tuleb PRIAle esitada hiljemalt 29. maiks nõutud dokumendid: vormi kohane taotlus; taotluse lisas toodud põllumajanduskultuuride ja püssirohumaade põldude ning põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevate põldude loetelu; põllumassiivi kaart. Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, siis tuleb tal esitada koos taotlusega PRIAle avaldus oma andmete kandmiseks registrisse.


Karina Loi
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Pressiesindaja
625 6254

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus