Lisatud: 01. märts 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

01Mar2006 Põllumajandusminister allkirjastas turuarendustoetuse määruse muutmise määruse

Taotletavat toetussummat taotleja kohta vähendati 6 000 000 kroonile.

Taotluses kirjeldatud toetusest hüvitatavad tegevused peavad olema alustatud ja lõpetatud taotluse esitamise kalendriaasta jooksul. Nimetatud nõue võimaldab toetusest hüvitatavaid tegevusi teostada terve kalendriaasta jooksul.

 

Muudeti ostetava teenuse või toote maksumuse piirmäära, millest alates peab taotleja võtma kolm pakkumist. Varem oli see kohustus alates 30 000 krooni maksvatest teenustest ja toodetest, mis tõi endaga kaasa liigse administratiivkulu. Eelnõus muudetakse seda tingimust ning pakkumisi nõutakse alles alates 50 000 krooni maksvatest toodetest ja teenustest. Lisaks on eelnõus säte, mille kohaselt ei tohi turuarendustoetuse taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär või liige omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise (äriühingu või mittetulundusühingu) juhatusse ega nõukokku.

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) hakkab turuarendustoetuse taotlusi vastu võtma ajavahemikus 20.- 31. märts. Kuludeklaratsioonid tuleb esitada 9. oktoobriks ning toetus makstakse välja 45 tööpäeva jooksul arvates kuludeklaratsiooni ja muude dokumentide esitamisest. Taotluse ja kuludeklaratsiooni vormis on tehtud normitehnilised parandused ning lisatud on tööjõukulude kontrollimiseks kasutatav tööajatabeli vorm.

 

Põllumajandussaaduste, -toodete ja töödeldud toodete konkurentsivõime paranemisele ning kvaliteetpõllumajandustoodete välja arendamisele suunatud turuarendustoetusena on planeeritud  2006. aastal välja jagada 14,4 miljonit krooni.

 

Eile allkirjastatud määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas ilmumist. Toetusega seonduv info ja uued taotlusvormid on alates Riigi Teatajas  ilmumisest kättesaadavad PRIA kodulehel  www.pria.ee.


Lisainformatsioon:

Anu Kattai

Turu arendamise büroo juhataja

Kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond

6256 249

anu.kattai@agri.ee

 

Anna-Maria Veidemann

Avalike suhete osakond

Peaspetsialist

6256228; 53416596

anna-maria.veidemann@agri.ee
Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus