Lisatud: 29. mai 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

29Mai2008 Põllumajandusminister allkirjastas põllumajanduslike rakendusuuringute ja arendustegevuse riikliku programmi
Programmi põhieesmärk on aidata kaasa põllumajandustootmise ja töötlemise konkurentsivõime tõusule, tagada selle jätkusuutlikkus, analüüsida põllumajandustootmise ja -toodanguga kaasneda võivaid riske tarbijale ja keskkonnale ning töötada välja neid riske vähendavaid lahendusi kogu tootmis- ja töötlemisahelas.

Programmi elluviimisel on prioriteetideks noorteadlaste kaasamine, Eesti põllumajandusteaduste integreerimine rahvusvahelisse teadussüsteemi ja positiivsete teadustulemuste kiire rakendamine praktikasse, tõstes seeläbi majanduse konkurentsivõimet.

Programmi raames toetatakse rakendusuuringuid toiduohutuse ja tervise, taimekasvatuse ja taimetervise, loomakasvatuse (sh vesiviljelus), põllumajandustootmist toetatavate tegevuste ning maamajandus- ja sotsiaaluuringute valdkondades.

Võrreldes varasema programmiga sisaldab käesolev programm projektiteemade ettepanekute esitamist ning reservi loomist ootamatult esilekerkivate ja sektorit oluliselt mõjutavate probleemide lahendamiseks. Projektiteemasid võivad esitada Põllumajandusministeeriumi osakonnad, põllumajandustootjad ja -töötlejad, teadus- ja arendusasutused ning esindusorganisatsioonid.

Prioriteetsetele teemadele kuulutatakse välja teadus- ja arendusasutustele suunatud projektikonkurss. Avaliku konkursi tulemused on aluseks põllumajanduslike rakendusuuringute ja arendustegevuse riiklikul rahastamisel. Projektiteemade konkursile oodatakse rakendusuuringu projekti teemasid koos lühikirjeldusega, mida hinnatakse lähtudes riikliku programmi eesmärkidest ja teema aktuaalsusest.

Dokumendid esitatakse ühes originaaleksemplaris paberkandjal Põllumajandusministeeriumi teadus- ja arendusosakonda (Lai 39/41, 15056 Tallinn) või elektrooniliselt aadressile maarja.normak@agri.ee märksõnaga "Rakendusuuringute projektiteemad 2008" hiljemalt 11. juuniks 2008.

Riiklik programm “Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009-2014” on avaldatud Põllumajandusministeeriumi kodulehel www.agri.ee.
Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike