Lisatud: 29. mai 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

29Mai2008 Põllumajandusminister allkirjastas põllumajanduslike rakendusuuringute ja arendustegevuse riikliku programmi
Programmi põhieesmärk on aidata kaasa põllumajandustootmise ja töötlemise konkurentsivõime tõusule, tagada selle jätkusuutlikkus, analüüsida põllumajandustootmise ja -toodanguga kaasneda võivaid riske tarbijale ja keskkonnale ning töötada välja neid riske vähendavaid lahendusi kogu tootmis- ja töötlemisahelas.

Programmi elluviimisel on prioriteetideks noorteadlaste kaasamine, Eesti põllumajandusteaduste integreerimine rahvusvahelisse teadussüsteemi ja positiivsete teadustulemuste kiire rakendamine praktikasse, tõstes seeläbi majanduse konkurentsivõimet.

Programmi raames toetatakse rakendusuuringuid toiduohutuse ja tervise, taimekasvatuse ja taimetervise, loomakasvatuse (sh vesiviljelus), põllumajandustootmist toetatavate tegevuste ning maamajandus- ja sotsiaaluuringute valdkondades.

Võrreldes varasema programmiga sisaldab käesolev programm projektiteemade ettepanekute esitamist ning reservi loomist ootamatult esilekerkivate ja sektorit oluliselt mõjutavate probleemide lahendamiseks. Projektiteemasid võivad esitada Põllumajandusministeeriumi osakonnad, põllumajandustootjad ja -töötlejad, teadus- ja arendusasutused ning esindusorganisatsioonid.

Prioriteetsetele teemadele kuulutatakse välja teadus- ja arendusasutustele suunatud projektikonkurss. Avaliku konkursi tulemused on aluseks põllumajanduslike rakendusuuringute ja arendustegevuse riiklikul rahastamisel. Projektiteemade konkursile oodatakse rakendusuuringu projekti teemasid koos lühikirjeldusega, mida hinnatakse lähtudes riikliku programmi eesmärkidest ja teema aktuaalsusest.

Dokumendid esitatakse ühes originaaleksemplaris paberkandjal Põllumajandusministeeriumi teadus- ja arendusosakonda (Lai 39/41, 15056 Tallinn) või elektrooniliselt aadressile maarja.normak@agri.ee märksõnaga "Rakendusuuringute projektiteemad 2008" hiljemalt 11. juuniks 2008.

Riiklik programm “Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009-2014” on avaldatud Põllumajandusministeeriumi kodulehel www.agri.ee.
Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus