Lisatud: 29. mai 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

29Mai2008 Põllumajandusminister allkirjastas põllumajanduslike rakendusuuringute ja arendustegevuse riikliku programmi
Programmi põhieesmärk on aidata kaasa põllumajandustootmise ja töötlemise konkurentsivõime tõusule, tagada selle jätkusuutlikkus, analüüsida põllumajandustootmise ja -toodanguga kaasneda võivaid riske tarbijale ja keskkonnale ning töötada välja neid riske vähendavaid lahendusi kogu tootmis- ja töötlemisahelas.

Programmi elluviimisel on prioriteetideks noorteadlaste kaasamine, Eesti põllumajandusteaduste integreerimine rahvusvahelisse teadussüsteemi ja positiivsete teadustulemuste kiire rakendamine praktikasse, tõstes seeläbi majanduse konkurentsivõimet.

Programmi raames toetatakse rakendusuuringuid toiduohutuse ja tervise, taimekasvatuse ja taimetervise, loomakasvatuse (sh vesiviljelus), põllumajandustootmist toetatavate tegevuste ning maamajandus- ja sotsiaaluuringute valdkondades.

Võrreldes varasema programmiga sisaldab käesolev programm projektiteemade ettepanekute esitamist ning reservi loomist ootamatult esilekerkivate ja sektorit oluliselt mõjutavate probleemide lahendamiseks. Projektiteemasid võivad esitada Põllumajandusministeeriumi osakonnad, põllumajandustootjad ja -töötlejad, teadus- ja arendusasutused ning esindusorganisatsioonid.

Prioriteetsetele teemadele kuulutatakse välja teadus- ja arendusasutustele suunatud projektikonkurss. Avaliku konkursi tulemused on aluseks põllumajanduslike rakendusuuringute ja arendustegevuse riiklikul rahastamisel. Projektiteemade konkursile oodatakse rakendusuuringu projekti teemasid koos lühikirjeldusega, mida hinnatakse lähtudes riikliku programmi eesmärkidest ja teema aktuaalsusest.

Dokumendid esitatakse ühes originaaleksemplaris paberkandjal Põllumajandusministeeriumi teadus- ja arendusosakonda (Lai 39/41, 15056 Tallinn) või elektrooniliselt aadressile maarja.normak@agri.ee märksõnaga "Rakendusuuringute projektiteemad 2008" hiljemalt 11. juuniks 2008.

Riiklik programm “Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009-2014” on avaldatud Põllumajandusministeeriumi kodulehel www.agri.ee.
Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike