Lisatud: 31. märts 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

31Mar2005 Põllumajandusministeerium hakkab jälle maksma praktikatoetust

Praktikatoetuse taotlejaks on põllumajandustootja, kes korraldab oma ettevõttes põllumajanduserialal õppiva õpilase või üliõpilase õppepraktika.

 

Toetuse saamiseks peab taotleja või tema ettevõtte töötaja, kes praktikanti juhendab, omama erialast ettevalmistust ja vähemalt viie aastast töökogemust põllumajandussaaduste tootmise alal, sellest viimase aasta taotleja ettevõttes.

 

Ühe juhendaja juhendamisel võib korraga olla kuni kaks praktikanti, kelle õppepraktika korraldamiseks peab olema praktikatoetuse taotlejal sõlmitud leping nii õppeasutuse kui ka praktikandiga.

 

Praktikatoetust antakse kutsekesk-, rakenduskõrg- või kõrghariduse omandamisel järgmistel põllumajanduserialadel:
1) põllumajandus;
2) talumajandus;
3) aiandus;
4) põllumajanduse mehhaniseerimine;
5) hobusekasvatus;
6) karusloomakasvatus;
7) loomakasvatus;
8) agronoomia;
9) põllumajandussaaduse tootmine ja turustamine;
10) agroökoloogia;
11) loodusmajandus;
12) maaparandus ja vesiehitus;
13) metsamajandus.

 

Toetuse saamiseks tuleb õppepraktika korraldada ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 1. novembrini 2005.a. Toetuse taotluste esitamise aeg  Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) on 18. juulist kuni 19. augustini 2005.a.

Praktikatoetuse maksmiseks on planeeritud riigieelarvest üks miljon krooni.

 

Praktikatoetust on varasemalt makstud aastatel 2002 ja 2003. Toetuse maksmine neil aastatel näitas ettevõtjate huvitatuse olulist kasvu praktika korraldamise vastu, tänu millele oli koolidel võimalus valida paremaid praktikabaase.

 

Homsest jõustuva määrusega on võimalik tutvuda Riigi Teataja kodulehel aadressil https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=867556

 

 

Iiris Saluri

Põllumajandusministeerium

Pressibüroo

625 6254

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner