Lisatud: 16. august 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

16Aug2007 Põllumajandusministeerium: Valitsus kiitis heaks täiendava 72,8 miljoni krooni eraldamise põllumajandustootmise investeeringutoetuseks
Valitsus kinnitas tänase otsusega Euroopa Komisjon 13. juuli otsuse, millega anti nõusolek muuta programmitäiendi eelarvetabelit. Muudatusega vähendatakse põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetuse (meede 3.2), majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas (meede 3.3), integreeritud maaparanduse (meede 3.4), külade taastamise ja arendamise (meede 3.5), metsamajanduse (meede 3.7) ja nõuande- ja teabeleviteenuste toetamise (meede 3.8) toetuste eelarveid kokku 4 653 007 euro võrra ning kantakse see summa üle põllumajandustootmise investeeringutoetuse puudujääkide katmiseks. Sisuliselt kaetakse eelpool nimetatud meetmete rakendamisel tekkinud ülejääkidega meetme 3.1 puhul tekkinud ligikaudu 166 miljoni krooni suurust puudujääki.

Vajadus täiendavate vahendite järele tekkis 2005. aasta alguses toimunud toetusmeetme taotluste vastuvõtu tulemusel, kus esitati 464 taotlust, toetussummas 391 miljonit krooni, mida oli oluliselt rohkem, kui meetme eelarves vahendeid. Eesti põllumajandussektori investeeringute puudujääk on aga üle 2 miljardi krooni aastas. Sellest tulenevalt esitas Rahandusministeerium Põllumajandusministeeriumi ettepanekul Euroopa Komisjonile taotluse suurendada põllumajandustootmise investeeringutoetuse eelarvet muude toetuste arvelt, mille Euroopa Komisjon ka kooskõlastas.

Lähiajal selgitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) välja, kes ootel olevatest taotlejatest on endiselt huvitatud oma investeeringu, millele toetust taotleti, ellu viimisest (või on seda juba teinud) ning kes on nüüdseks juba loobunud. Selle alusel ning vastavalt pingereale jagatakse 72,8 miljonit krooni ootel olevate taotlejate vahel ära. Sellest summast kõigile ootel olevatele taotlejatele ilmselt ei jätku – ilmajääjatele kohaldatakse eelistusi põllumajanduse investeeringutoetuste järgmistes taotlusvoorudes.

Lisainformatsioon:
Margus Palu
Avalike suhete osakond
Põllumajandusministeerium
Tel: 6256 524, 52 007 81
E-post: margus.palu@agri.ee
Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike