Lisatud: 07. veebruar 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

07Veebr2008 Põllumajandusministeerium: Eesti maaelu arengukavasse on plaanis lisada uus toetusmeede
Tootjaorganisatsioonide loomise toetus võimaldaks põllumajandustootjatel koonduda ning aidata kaasa ühise turustamistegevuse tekkele. Toetus aitaks kohandada tootjate tootmist ja toodangut turunõuetega ning omada suuremat turujõudu toodete turustamisel. Täna arutati seirekomisjoni liikmetega detailsemalt läbi LEADER (meede 4), metsandussaadustele lisandväärtuse andmise (meede 1.5) ja mahepõllumajandusliku tootmise (meede 2.3.2) toetuste põhimõtted. Lisaks andis Maaelu Edendamise Sihtasutus ülevaate sihtasutustele ja mittetulundusühingutele mõeldud laenutootest. MAKi seirekomisjoni ülesanne on jälgida ja juhendada arengukava elluviimist ning anda hinnang arengukavas seatud eesmärkide saavutamisele. Komisjoni kuuluvad erinevate ministeeriumide, keskkonnaorganisatsioonide, teadusasutuste ning erinevate põllumajandus- ja maaelusektori organisatsioonide (talupidajad, põllumajandustootjad, maaturism, maamajanduse mitmekesistamine, kohalikud tegevusgrupid jt) esindajad. Eelarveperioodil 2007-2013 rahastab Euroopa Liit maaelu arengu toetusi Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD), mida liikmesriigid omalt poolt kaasfinantseerivad. MAKi raames on võimalik Eesti põllumajandust ja maaelu seitsme aasta jooksul toetada ligikaudu 14,5 miljardi krooniga, millest Eesti riigi kaasfinantseering moodustab ligikaudu 3,3 miljardit krooni. Täpsem info MAKi toetuste ja arengukava kohta on kättesaadav põllumajandusministeeriumi kodulehel aadressil www.agri.ee/mak. Lisainformatsioon: Margus Palu Põllumajandusministeerium Avalike suhete osakond Tel: 625 6524, 52 007 81 E-post: margus.palu@agri.ee
Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike