Lisatud: 21. märts 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

21Mar2005 Põllumajandusmaa metsastamise toetuse saamise tingimused täpsustuvad

Olulisemaks muudatuseks on, et taotlejal tuleb esitada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) hiljemalt toetuse taotlemise aasta 10. juuniks  metsapuutaimede ostmist tõendava dokumendi koopia. Kehtiva määruse alusel peab taotleja nimetatud dokumendi esitama vaid kohapealset kontrolli läbiviivatele ametnikele. Kuna taotlejatel peavad ostmist tõendavad dokumendid olemas olema ka kehtiva määruse alusel, siis sisulist muudatust taotleja jaoks ei ole.

 

Täiendati ka metsakultuuri rajamise toetuse määramise aluseid. Toetust ei vähendata, kui kontrolli käigus tehakse kindlaks, et põllumajandusmaale metsakultuuri rajamise toetuse abil rajatud metsakultuuris on istutatud vähemalt 2000 metsapuutaime hektarile. Seda ka juhul, kui taotleja oli oma taotlus-tegevuskavas planeerinud istutada või siis soetusdokumentidega tõestanud suurema arvu metsapuutaimi.

 

Lisaks täpsustab määruse muudatus nõudeid metsapuutaimede ostmisel mõnest teisest Euroopa Liidu liikmesriigist. Kui taotleja istutab metsakutuuri rajamise ja täiendamise raames metsapuutaimi, mis on ostetud teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest, peab ta lisaks soetamist tõendavale dokumendile esitama 10. juuniks Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 1999/105/EÃœ lisa VIII alusel vastava liikmesriigi poolt väljastatud algmaterjali päritolu tõendava põhisertifikaadi koopia, kusjuures metsapuutaime algmaterjali päritolu peab vastama Keskkonnaministri 14. juuli 2004. a määrusele nr 92 “Eestis metsa kultiveerimisel kasutada lubatud algmaterjali päritolu”.

 

Põllumajandusministri 12. jaanuari 2005. a määruses nr 1 “Põllumajandusmaa metsastamise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord” tehtud muudatuste aluseks olid toetuse rakendamise ettevalmistamisel üleskerkinud probleemid, mis ilmnesid PRIA siseauditi käigus.

 

Määruse saab lõplikult allkirjastada peale ministeeriumitevahelise kooskõlastusringi lõppu. Kõigil huvilistel on määruse muudatusega võimalik tutvuda e-Õiguses aadressil http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=83997 . Täiendavat informatsiooni toetuse kohta saab PRIA kodulehelt www.pria.ee ja
Põllumajandusministeeriumist.

 

Toetuse taotlemise tingimusi määruse muudatus ei muuda, põllumajandusmaa metsastamise toetuse taotlusi võetakse PRIA büroodes vastu kuni 24. märtsini.

 

Iiris Saluri
Põllumajandusministeerium
Pressibüroo
625 6254

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike