Lisatud: 21. märts 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

21Mar2005 Põllumajandusmaa metsastamise toetuse saamise tingimused täpsustuvad

Olulisemaks muudatuseks on, et taotlejal tuleb esitada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) hiljemalt toetuse taotlemise aasta 10. juuniks  metsapuutaimede ostmist tõendava dokumendi koopia. Kehtiva määruse alusel peab taotleja nimetatud dokumendi esitama vaid kohapealset kontrolli läbiviivatele ametnikele. Kuna taotlejatel peavad ostmist tõendavad dokumendid olemas olema ka kehtiva määruse alusel, siis sisulist muudatust taotleja jaoks ei ole.

 

Täiendati ka metsakultuuri rajamise toetuse määramise aluseid. Toetust ei vähendata, kui kontrolli käigus tehakse kindlaks, et põllumajandusmaale metsakultuuri rajamise toetuse abil rajatud metsakultuuris on istutatud vähemalt 2000 metsapuutaime hektarile. Seda ka juhul, kui taotleja oli oma taotlus-tegevuskavas planeerinud istutada või siis soetusdokumentidega tõestanud suurema arvu metsapuutaimi.

 

Lisaks täpsustab määruse muudatus nõudeid metsapuutaimede ostmisel mõnest teisest Euroopa Liidu liikmesriigist. Kui taotleja istutab metsakutuuri rajamise ja täiendamise raames metsapuutaimi, mis on ostetud teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest, peab ta lisaks soetamist tõendavale dokumendile esitama 10. juuniks Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 1999/105/EÃœ lisa VIII alusel vastava liikmesriigi poolt väljastatud algmaterjali päritolu tõendava põhisertifikaadi koopia, kusjuures metsapuutaime algmaterjali päritolu peab vastama Keskkonnaministri 14. juuli 2004. a määrusele nr 92 “Eestis metsa kultiveerimisel kasutada lubatud algmaterjali päritolu”.

 

Põllumajandusministri 12. jaanuari 2005. a määruses nr 1 “Põllumajandusmaa metsastamise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord” tehtud muudatuste aluseks olid toetuse rakendamise ettevalmistamisel üleskerkinud probleemid, mis ilmnesid PRIA siseauditi käigus.

 

Määruse saab lõplikult allkirjastada peale ministeeriumitevahelise kooskõlastusringi lõppu. Kõigil huvilistel on määruse muudatusega võimalik tutvuda e-Õiguses aadressil http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=83997 . Täiendavat informatsiooni toetuse kohta saab PRIA kodulehelt www.pria.ee ja
Põllumajandusministeeriumist.

 

Toetuse taotlemise tingimusi määruse muudatus ei muuda, põllumajandusmaa metsastamise toetuse taotlusi võetakse PRIA büroodes vastu kuni 24. märtsini.

 

Iiris Saluri
Põllumajandusministeerium
Pressibüroo
625 6254

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner