Lisatud: 20. jaanuar 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

20Jan2006 Põllumajandusmaa metsastamise toetuse saamise tingimused täpsustusid


Põllumajandusministri 12. jaanuari 2005. a määruses nr 1 “Põllumajandusmaa metsastamise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord” tehtud muudatuste kohaselt toimub piirkondliku maaparandusbüroo ja maakondliku keskkonnateenistuse poolt kooskõlastatud toetuse taotluste vastuvõtt PRIA piirkondlikes büroodes 14. kuni 31. märts.

Muudatusega sätestatakse toetuse andmine juhul, kui põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumassiivil asuvat põldu läbib elektripaigaldis. Elektriohutusseadusest tulenevalt ei või elektripaigaldise alusele alale ja selle kaitsevööndisse puid istutada ning seega ei loeta elektripaigaldise alust ja selle kaitsevööndis olevat pinda toetusaluse pinna hulka. Samuti tuleb taotlejal põllu pinnast välja arvata pind, kuhu ei saa metsapuutaimi mõnel muul põhjusel istutada. Taotleja peab toetuse taotluses märkima põllu pinna, millest on maha arvatud elektripaigaldise kaitsevööndis olev maa ning muu maa, kuhu ei saa istutada metsapuutaimi. Küll aga ei jaga elektripaigaldis metsastatud põllu, mida soovitakse põllumajanduslikust kasutusest välja viia erinevateks tükkideks.

Lisaks täpsustab määruse muudatus nõudeid toetuse abil rajatud metsakultuuri hooldamise eest toetuse saamiseks. Muudatuse kohaselt lükatakse edasi metsakultuuri hoolduse tegemiseks ettenähtud tähtpäev. Metsakultuur peab olema hooldatud vähemalt üks kord enne 1. oktoobrit ning hooldus peab olema visuaalselt tuvastatav kuni 1. novembrini, välja arvatud metsakultuuri rajamise toetuse taotlemise aastal.

Metsakultuuri rajamise toetuse ja metsakultuuri täiendamistoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse endiselt taotluse esitamise aasta 15. augustiks, kuid metsakultuuri hooldustoetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise aasta 1. detsembriks.

Põllumajandusmaa metsastamise toetuse rakendamisega seonduvad muudatused mõjutavad ka toetuse väljamaksmise perioodi. Metsakultuuri rajamise ja metsakultuuri täiendamistoetus makstakse taotleja arvelduskontole toetuse määramise otsuse alusel endiselt taotluse esitamise aasta 10. oktoobriks. Määruse muudatuse kohaselt aga makstakse metsakultuuri hooldustoetus taotluse esitamise aastale järgneva aasta 20. jaanuariks.

Lisaks eelpool nimetatud muudatustele täpsustati ka taotluse kontrollimise, kohustuse ülevõtmise ning toetuse vähendamise ja tagasinõudmise aluseid. Muuhulgas täiendati metsapuutaimede sissetoomisega seonduvat.

Põllumajandusmaa metsastamise toetust rakendatakse Eesti maaelu arengukava 2004-2006 raames. Käesoleval aastal on võimalik lisaks metsakultuuri rajamise toetusele taotleda metsakultuuri hooldus- või täiendamistoetust. Hooldus- ja täiendamistoetust saab taotleda see, kes 2005. aastal sai metsakultuuri rajamise toetust, esitades PRIA-le vastavad vormikohased taotlused. Soovi korral võib taotleja 2005. aastal võetud kohustust 2006. aastal suurendada. Võimalik on ka metsakultuuri rajamise toetust taotleda juba 2005. aasta jooksul rajatud kultuurile.

Täiendavat informatsiooni toetuse kohta saab PRIA kodulehelt www.pria.ee ja Põllumajandusministeeriumist.


Lisainformatsioon:

Siret Tappo
Põllumajandusministeerium
Maaelu arengu osakond
Tel: 6256 532
E-post: siret.tappo@agri.ee
 
 
Anna-Maria Veidemann
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Tel: 6256 228; 53 416 596
E-post: anna-maria.veidemann@agri.ee

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike