Lisatud: 08. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

08Jan2009 Põllumajandusettevõtjad küsivad investeeringutoetusi rohkem kui eelarves raha on

24. novembrist 15. detsembrini said mikropõllumajandusettevõtjad taotleda maaelu arengukava meetme 1.4.1 põhjal oma ettevõtte arendamiseks investeeringutoetust maksimaalselt 1,56 miljonit krooni. Laekus 581 taotlust summas 371,2 mln krooni. Ettevõtetes kavandatavad investeeringud on koos rohkem kui poole miljardi kroonise omaosalusega oluliselt suuremad – kokku üle 930 miljoni krooni.

Enim taotlusi laekus Viljandimaalt (61) ja Pärnumaalt (60).

„Taotluste hulka võib hinnata suureks,“ tõdes PRIA arengutoetuste osakonna juhataja Mati Mõtte. „Huvi selle meetme vastu oli väga suur ka esimeses taotlusvoorus aasta tagasi, aga seekord võib öelda, et projektide sisu on muutunud mitmekesisemaks.“

Nagu eelmises taotlusvoorus möödunud talvel, soovitakse ka seekord kõige rohkem toetusraha kasutada masinate ja seadmete soetamiseks ja paigaldamiseks (197,7 mln), lisaks 140 mln krooni ainuüksi traktorite ja nende haagiste ostuks. 28 mln krooni abil tahetakse ehitada hooneid ja rajatisi või neid rekonstrueerida. Ãœle miljoni krooni ulatuvad taotluste summad viljapuude, marjapõõsaste ja –kultuuride istikute ostuks ning mesindusega seotud investeeringuteks. „Uudne on aiandite ja mesinike huvi meetme vastu. Toetuse abil tahetakse soetada 25 000 marjapõõsa- ja 13 000 viljapuusistikut, 800 mesitaru,“ märkis Mati Mõtte.

Mõtte lisas, et juba taotluste vastuvõtmisel oli selge, et paljud neist on puudulikult vormistatud. „PRIA teeb taotluste esitajatele jätkuvalt järelepärimisi, täpsustades andmeid ja paludes esitada puuduolevaid dokumente. On väga oluline, et taotlejad dokumentide kordasaamisega ei venitaks, sest toetuse määramise otsus tehakse kõigile korraga ja iga mittekorrektne taotlus venitab menetlusprotsessi.“

Taotluste menetlemiseks on PRIA-l aega 90 tööpäeva, aprillikuu lõpuni. Investeeringu elluviimiseks kulutuste tegemist võivad toetuse ootajad alustada juba taotluse esitamisele järgneval päeval, kuid enne positiivse otsuse teadasaamist teevad nad seda omal vastutusel. Investeeringu tegemiseks on toetuse saajatel aega kaks aastat ning raha makstakse neile välja pärast kuludokumentide esitamist, kui PRIA on kontrollinud nii dokumente kui investeeringuobjekti.

PRIA on kaheksa aasta jooksul vahendanud Eesti maaelu-, põllumajandus-, metsandus- ja kalandussektorisse kokku ligi 12 miljardi krooni ulatuses erinevaid toetusi. Käesolevat meedet rahastab 75% Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD), 25% Eesti riik.

 

Meede 1.4.1 teise taotlusvooru taotlused maakondade lõikes

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner