Lisatud: 08. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

08Jan2009 Põllumajandusettevõtjad küsivad investeeringutoetusi rohkem kui eelarves raha on

24. novembrist 15. detsembrini said mikropõllumajandusettevõtjad taotleda maaelu arengukava meetme 1.4.1 põhjal oma ettevõtte arendamiseks investeeringutoetust maksimaalselt 1,56 miljonit krooni. Laekus 581 taotlust summas 371,2 mln krooni. Ettevõtetes kavandatavad investeeringud on koos rohkem kui poole miljardi kroonise omaosalusega oluliselt suuremad – kokku üle 930 miljoni krooni.

Enim taotlusi laekus Viljandimaalt (61) ja Pärnumaalt (60).

„Taotluste hulka võib hinnata suureks,“ tõdes PRIA arengutoetuste osakonna juhataja Mati Mõtte. „Huvi selle meetme vastu oli väga suur ka esimeses taotlusvoorus aasta tagasi, aga seekord võib öelda, et projektide sisu on muutunud mitmekesisemaks.“

Nagu eelmises taotlusvoorus möödunud talvel, soovitakse ka seekord kõige rohkem toetusraha kasutada masinate ja seadmete soetamiseks ja paigaldamiseks (197,7 mln), lisaks 140 mln krooni ainuüksi traktorite ja nende haagiste ostuks. 28 mln krooni abil tahetakse ehitada hooneid ja rajatisi või neid rekonstrueerida. Ãœle miljoni krooni ulatuvad taotluste summad viljapuude, marjapõõsaste ja –kultuuride istikute ostuks ning mesindusega seotud investeeringuteks. „Uudne on aiandite ja mesinike huvi meetme vastu. Toetuse abil tahetakse soetada 25 000 marjapõõsa- ja 13 000 viljapuusistikut, 800 mesitaru,“ märkis Mati Mõtte.

Mõtte lisas, et juba taotluste vastuvõtmisel oli selge, et paljud neist on puudulikult vormistatud. „PRIA teeb taotluste esitajatele jätkuvalt järelepärimisi, täpsustades andmeid ja paludes esitada puuduolevaid dokumente. On väga oluline, et taotlejad dokumentide kordasaamisega ei venitaks, sest toetuse määramise otsus tehakse kõigile korraga ja iga mittekorrektne taotlus venitab menetlusprotsessi.“

Taotluste menetlemiseks on PRIA-l aega 90 tööpäeva, aprillikuu lõpuni. Investeeringu elluviimiseks kulutuste tegemist võivad toetuse ootajad alustada juba taotluse esitamisele järgneval päeval, kuid enne positiivse otsuse teadasaamist teevad nad seda omal vastutusel. Investeeringu tegemiseks on toetuse saajatel aega kaks aastat ning raha makstakse neile välja pärast kuludokumentide esitamist, kui PRIA on kontrollinud nii dokumente kui investeeringuobjekti.

PRIA on kaheksa aasta jooksul vahendanud Eesti maaelu-, põllumajandus-, metsandus- ja kalandussektorisse kokku ligi 12 miljardi krooni ulatuses erinevaid toetusi. Käesolevat meedet rahastab 75% Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD), 25% Eesti riik.

 

Meede 1.4.1 teise taotlusvooru taotlused maakondade lõikes

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner