Lisatud: 14. jaanuar 2003

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

14Jan2003 Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu istung


Muudatused programmis:

·        laiendati meede 1 (põllumajandustootmise investeeringutoetus) ja meede 3 (maapiirkonnas alternatiivse majandusliku tegevuse arendamise ja mitmekesistamise investeeringutoetus) investeeringuobjektide loetelu, millele saab toetust taotleda; meede 4 (maapiirkonna infrastruktuuri investeeringutoetus) puhul laieneb investeeringu tegemise territoorium küla piirkonnast maapiirkonnale;

·        suurendatud on avaliku sektori poolset kaasfinantseerimist meede 1 alameetme 4 (taimekasvatus) puhul 30-lt 50%-le ning meede 4 puhul võib avaliku sektori poolne kaasfinantseerimine ulatuda kuni 75%-ni mitte olulist tulutoovate investeeringuobjektide puhul;

·        meetmete 1, 3 ja 4 puhul on suurendatud maksimaalset avaliku sektori poolset toetust ühe põllumajandustootja kohta aastas ja kogu programmi vältel.

Lisaks juba 2001. aastal rakendunud neljale meetmele, on kavas 2003. aastast rakendada ka kaks uut investeeringutoetuse meedet:

1)  Külade taastamise ja arendamise investeeringutoetus (meede 6)

Meede 6 eesmärk on toetada maapiirkonnas küla territooriumil kohalikul omaalgatusel põhinevaid tegevusi, mis edendavad küla arengut, suurendavad elanikkonna omaalgatust ja koostöötahet ning parandavad üldist elukvaliteeti külas.

2)  Metsastamise investeeringutoetus (meede 8)

Meede 8 eesmärk on põllumajandusmaa metsastamine, soodustada metsade säästlikku majandamist ja aidata kaasa maastiku mitmekesisuse kujundamisele ning tulevikus kvaliteetse puidutoodangu saamine.

Lisaks programmis tehtud muudatustele on kavas lihtsustada investeeringuobjekti pakkumismenetlust, võimaldada taotlejale toetust ka investeeringuobjektiga seotud ettevalmistavatele töödele ning saada toetuse väljamakseid osadena. Vastavate määruste muutmise eelnõudega Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel www.agri.ee Õigusloome rubriigi alt.

PMAN istungil anti ülevaade ka Maaelu arengukava 2004-2006 kavandatavatest meetmetest, mida on kavas rakendada liitumisjärgselt ning mida kaasfinantseeritakse Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatissektsioonist. Kavandatavad toetusmeetmed on alljärgnevad:

1) Põllumajanduslik keskkonnatoetus – et toetada keskkonnasäästlikku põllumajandust ja parandada elukeskkonda.

2) Toetus ebasoodsamatele piirkondadele ja keskkonnaalaste kitsendustega aladele Рet toetada maakasutuse ja asustuse kestvust piirkondades, kus p̵llumajandusel on oluline roll kultuurmaastike kujundajana, kuid tootmine ei ole looduslike tingimuste t̵ttu konkurentsiv̵imeline.

3) Põllumaade metsastamise toetus – et toetada kasutusest väljajäänud väheviljakate maade paremat kasutamist (puidutootmine ja maastiku mitmekesistamine).

4) Toetus põllumajandustootmise EL nõuetega vastavusse viimiseks – et tasandada Eesti loomakasvatajate mahajäämust keskkonnahoius ja vähendada vastavate investeeringutega kaasnevat käibevahendite vajakut.

5) Põllumajandusliku väiketalu kohandamise toetus – et toetada väiksemate põllumajanduslike ettevõtjate majanduslikku jätkusuutlikkust.

Viimase päevakorrapunktina tutvustas põllumajandusosakonna juhataja Mai Talvik 8. jaanuaril 2003 toimunud Vabariigi valitsuse ja põllumajandustootjate esindajate vaheliste läbirääkimiste tulemusi. Läbirääkimistel lepiti kokku 2003. aasta tulutoetuste liikides ja toetussummades põllumajandustootjatele.

Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu tegi ettepaneku suurendada piimalehma kasvatamise toetust 10 miljoni krooni võrra. Põllumajandusminister Jaanus Marrandi edastab PMAN ettepaneku põllumajandustootjate delegatsioonile.

Kadri Liimal
Põllumajansuministeeriumi pressiesindaja
6256 110

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike