Lisatud: 06. aprill 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

06Apr2005 PMANi liikmetele tutvustati põllumajandusliku keskkonnatoetuse määruse muudatusi

Põllumajandusministri määruse "Ebasoodsamate piirkondade toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord" muutmise eelnõus ning põllumajandusministri määruse "Põllumajandusliku keskkonnatoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord" muutmise eelnõus toodud muudatused on peamiselt redaktsioonilised ja täpsustavad ning 2004. aastal toetuse rakendamise käigus ilmnenud kitsaskohtade kõrvaldamiseks vajalikud.

Täpsustati kohustuse mõistet majandusüksuses tehtud muudatustest teavitamise ning kohustuste üleandmise ja ülevõtmisega seonduvat. Kohustuse üleandmisel tuleb vormistada kohustuse üleandmise-vastuvõtmise akt, mille vorm on aprilli lõpust kättesaadav PRIA piirkondlikest büroodest või kodulehelt.

 

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse määruses täpsustati keskkonnasõbraliku tootmise nõudeid, sh mullaproovide võtmise nõudeid ja tähtaegu ning viljavaheldusplaani/külvikorra sisseviimise plaaniga seonduvat. Edaspidi peab taotlejal olema viljavaheldusplaan taotleja juures kohapeal olemas ning sinna tuleb kanda kõik viljavaheldusplaanis kohustuseperioodil tehtud muudatused.

 

Täpsustati ohustatud tõugu looma kasvatamise toetuse nõudeid. Eesti, tori ja eesti raskeveo tõugu hobuse kasvatamise eest saab toetust kui hobune on taotlemise hetkel vähemalt 6 kuu vanune puhtatõuline tõuraamatu põhiossa kantud ning looma mõlemad vanemad on sündinud Eestis ja kuuluvad samasse tõugu. Eesti maatõugu veise eest saab toetust, kui veis on kantud 10.märtsi seisuga põllumajandusloomade registrisse ja tõuraamatusse ning looma vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatu põhiossa. Ning lisaks taotlusele peab ohustatud tõugu looma kasvatamise eest toetuse taotleja esitama toetuse taotlemisel ka ohustatud tõugu loomade loetelu.

 

Ebasoodsamate piirkondade ja põllumajandusliku keskkonnatoetuse taotluste vastuvõtt toimub käesoleval aastal 2.-27. maini, kiviaedade rajamise, taastamise ja hooldamise toetuse taotlusi on kavas vastu võtta sügisel, eeldatavasti septembris.

Määruste eelnõud on üleval elektroonilises õigusaktide kooskõlastamise süsteemis (e-Õiguses).

 

PMANi liikmetele tutvustati ka Põllumajandusministeeriumi tellitud uuringu "Maaelu maine" tulemusi, mille kohaselt on 59% vastanutest maal mõni hea tuttav või sõber. Samas hindab üle poole Eestlastest olukorda maal pigem halvaks. Enamus eestlastest oli arvamusel, et riik peaks senisest enam pöörama tähelepanu maaelu maine parandamisele. Uuringut tutvustasid Juhan Kivirähk ja Aune Past.
 
Liina Lepik
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
6256110
Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike