Lisatud: 06. aprill 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

06Apr2005 PMANi liikmetele tutvustati põllumajandusliku keskkonnatoetuse määruse muudatusi

Põllumajandusministri määruse "Ebasoodsamate piirkondade toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord" muutmise eelnõus ning põllumajandusministri määruse "Põllumajandusliku keskkonnatoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord" muutmise eelnõus toodud muudatused on peamiselt redaktsioonilised ja täpsustavad ning 2004. aastal toetuse rakendamise käigus ilmnenud kitsaskohtade kõrvaldamiseks vajalikud.

Täpsustati kohustuse mõistet majandusüksuses tehtud muudatustest teavitamise ning kohustuste üleandmise ja ülevõtmisega seonduvat. Kohustuse üleandmisel tuleb vormistada kohustuse üleandmise-vastuvõtmise akt, mille vorm on aprilli lõpust kättesaadav PRIA piirkondlikest büroodest või kodulehelt.

 

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse määruses täpsustati keskkonnasõbraliku tootmise nõudeid, sh mullaproovide võtmise nõudeid ja tähtaegu ning viljavaheldusplaani/külvikorra sisseviimise plaaniga seonduvat. Edaspidi peab taotlejal olema viljavaheldusplaan taotleja juures kohapeal olemas ning sinna tuleb kanda kõik viljavaheldusplaanis kohustuseperioodil tehtud muudatused.

 

Täpsustati ohustatud tõugu looma kasvatamise toetuse nõudeid. Eesti, tori ja eesti raskeveo tõugu hobuse kasvatamise eest saab toetust kui hobune on taotlemise hetkel vähemalt 6 kuu vanune puhtatõuline tõuraamatu põhiossa kantud ning looma mõlemad vanemad on sündinud Eestis ja kuuluvad samasse tõugu. Eesti maatõugu veise eest saab toetust, kui veis on kantud 10.märtsi seisuga põllumajandusloomade registrisse ja tõuraamatusse ning looma vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatu põhiossa. Ning lisaks taotlusele peab ohustatud tõugu looma kasvatamise eest toetuse taotleja esitama toetuse taotlemisel ka ohustatud tõugu loomade loetelu.

 

Ebasoodsamate piirkondade ja põllumajandusliku keskkonnatoetuse taotluste vastuvõtt toimub käesoleval aastal 2.-27. maini, kiviaedade rajamise, taastamise ja hooldamise toetuse taotlusi on kavas vastu võtta sügisel, eeldatavasti septembris.

Määruste eelnõud on üleval elektroonilises õigusaktide kooskõlastamise süsteemis (e-Õiguses).

 

PMANi liikmetele tutvustati ka Põllumajandusministeeriumi tellitud uuringu "Maaelu maine" tulemusi, mille kohaselt on 59% vastanutest maal mõni hea tuttav või sõber. Samas hindab üle poole Eestlastest olukorda maal pigem halvaks. Enamus eestlastest oli arvamusel, et riik peaks senisest enam pöörama tähelepanu maaelu maine parandamisele. Uuringut tutvustasid Juhan Kivirähk ja Aune Past.
 
Liina Lepik
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
6256110
Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm andis täna Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendanud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle 3 ministeeriumi kuldmärki ja 33 hõbemärki.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike