Lisatud: 24. märts 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

24Mar2005 PMAN-i liikmetele anti ülevaade kolmest kevadisest toetusmeetmest

4.aprillil alustavad Põllumajadnuse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) bürood  maaparandussüsteemi hooldustoetuste taotluste vastuvõttu mis kestab kuni 15.aprillini.

 

Kõigil toetuse taotlejail on oluline meeles pidada, et eelnevalt on vaja  kinnitada maaparandussüsteemi asukohajärgses maaparandusbüroos hooldustööde aastakava ja selleks on aega kuni 30.märtsini.

 

PMANi liikmetele tutvustati ka põllumajandusministri poolt selleks aastaks kinnitatud hooldustööde loetelu ja vastavad toetuse ühikumäärad:

1)veejuhtmel rohttaimede ja peenvõsa niitmine (2670 krooni hektari kohta);
2) veejuhtmel võsa ja metsa raiumine (6338 krooni hektari kohta);
3) veejuhtme põhjast ja nõlvadelt takistuste eemaldamine (1129 krooni veejuhtme kilomeetri kohta);
4) veejuhtme põhjast ja nõlvadelt sette eemaldamine (sõltuvalt kaevamise viisist: sette käsitsi eemaldamise korral 9019 krooni veejuhtme kilomeetri kohta; sette mehaaniliselt eemaldamise korral 4140 krooni veejuhtme kilomeetri kohta);
5) drenaa¸isuudme settest puhastamine (89 krooni drenaa¸isuudme kohta);
6) drenaa¸isuudme korrastamine (320 krooni vähemahuka korrastamise puhul; 578 krooni mahuka korrastamise puhul);
7) truubi settest puhastamine (62 krooni truubi meetri kohta);
8) drenaa¸ikaevu  settest puhastamine (153 krooni drenaa¸ikaevu kohta);
9) drenaa¸ikaevu korrastamine (sõltuvalt töö mahukusest: 198 krooni drenaa¸ikaevu vähemahuka korrastamise puhul; 786 krooni drenaa¸ikaevu mahuka korrastamise puhul);
10) poldri hooldamine põllumajanduslikus kasutuses oleva maa ulatuses (75 krooni põllumajanduslikus kasutuses oleva maa hektari kohta);
11) kopratammi likvideerimine (1345 krooni).

 

Teise toetusena anti PMANi liimetele ülevaade ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuride täiendava otsetoetuse muudatustest 2005.aastal. Toetuse taotlemise aeg on sel aastal varasem, taotlusi võetakse PRIA büroodes vastu 02. kuni 27.maini.

 

Käesoleval aastal liidetakse põllukultuuri ja sertifitseeritud seemne täiendava otsetoetuse skeemid. Põllukultuuri ja sertifitseeritud heinaseemne toetusõiguslikud pinnad on määratletud Eesti liitumislepingus vastavalt liitumiseelsele tegelikele statistilistele näitajatele. Sertifitseeritud heinaseemne tootmismahud ületavad oluliselt toetusõigusliku pinna, teravilja ja muude põllukultuuride puhul on aga kasvupinnad toetusõiguslikust pinnast väiksemad. Skeemide ühendamisel on võimalik toetusõiguslikud pinnad liita ja kasutada ratsionaalsemalt haritavat põllumaad.

Lisaks kasvupindade liitmisele liituvad ka toetussummad ja toetuse väljamakse toimub ühtse määra alusel.

 

2004.aastaga võrreldes muudetakse ka toetuse vähendamise aluseid. Kui 2004.aastal vähendati toetust andmete puudumisel põlluraamatus 5%, siis käesoleval aastal on vähendus andemete puudumisel 20% .

 

Täiesti uue toetusena tutvustati 2005.aastal rakenduvat turuarendustoetuse meedet, mille eesmärgiks on põllumajandussaaduste konkurentsivõime parandamine ning kvaliteetpõllumajandustoodete väljaarendamine.

 

Turuarendustoetust makstakse turu-uuringuteks; tootearenduseks; turuinformatsiooni kogumiseks, analüüsimiseks ja levitamiseks;  põllumajandussaaduste, -toodete ja töödeldud toodete tutvustuskapmaaniateks;  võistlustel, messidel või koolitustel osalemiseks või nende korraldamiseks; kvaliteedimärkide väljaandmiseks ja tutvustamiseks ning erinevate kvaliteedijuhtimissüsteemide ja kvaliteedimärkide süsteemide rakendamiseks ja kontrolliks.

Turuarendustoetuse määrus on ettevalmistamisel, toetuse taotlusi on kavas vastu võtma hakata käesoleva aasta mais.

 

 

Iiris Saluri

Põllumajandusministeerium

Pressibüroo

625 6254

 

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm andis täna Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendanud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle 3 ministeeriumi kuldmärki ja 33 hõbemärki.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner