Lisatud: 28. juuli 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

28Jul2010 Põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemist on kavas toetada tänavu 157,8 mln krooniga

 

 

Põllumajandusminister allkirjastas täna Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse (meede 1.6) rakendusmääruse. Toetuse eesmärk on põllumajandus- ja mittepuidulise metsandussektori konkurentsivõime parandamine.

 

Meetme 1.6 raames toetatakse investeeringuid põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemiseks vajalikesse seadmetesse ja ehitistesse.

Toetust võib taotleda vähemalt ühe aasta põhitegevusena põllumajandustoodete või mittepuiduliste metsasaaduste töötlemisega tegelev ettevõtja. Samuti võib toetust taotleda piimatootjaid või mahepõllumajandustootjaid ühendav tootjarühmana tunnustatud tulundusühistu.

 

Toetuse määr on kuni 50% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Maksimaalne toetuse suurus on ühe taotleja kohta 10 013 824 krooni aastas ja kogu arengukava programmiperioodi jooksul 20 027 648 krooni. Seda finantseeritakse 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning 25% ulatuses Eesti riigi eelarvest.

 

Käesoleval aastal on meetme eelarve 157,8 mln krooni.

 

Meedet 1.6 on rakendatud alates 2008. aastast ja senise kahe taotlusvooru tulemusel on toetus määratud 62-le taotlusele kogusummas 219,3 mln krooni, millega toetuse saajad teevad koos omaosalusega investeeringuid kokku 481,8 mln krooni ulatuses.

Taotluste vastuvõtmise aja teatab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) Ametlikes Teadaannetes (www.ametlikudteadaanded.ee ) ning täpsem info toetuse kohta avaldatakse PRIA kodulehel www.pria.ee

Lisainfo:

Taavi Kand

Kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond

Tel: 625 6249

E-post: taavi.kand@agri.ee

 

Pressiteate edastas:

Heiki Raudla

Avalike suhete osakond

Tel: 625 6577

E-post: heiki.raudla@agri.ee

 

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike