Lisatud: 23. veebruar 2012

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

23Veebr2012 Põllumajandusminister annab üle teenetemärgid

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder annab täna kell 13 põllumajandusministeeriumis Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel üle ministeeriumi teenetemärgid ning tunnustab 2011. aasta parimaid karjakasvatajaid.


Põllumajandusministeeriumi teenetemärgid antakse välja kolmes kategoorias- kuldne, hõbedane ja sinine. Kuldse teenetemärgi laureaadiks on inimene, kellel on silmapaistvad teened ministeeriumi valitsemisala valdkonna arendamisel. Hõbedased teenetemärgid antakse ministeeriumivälisele isikule tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga või eduka tegutsemise eest ministeeriumi valitsemisala valdkonnas. Sinised teenetemärgi pälvivad ministeeriumi ja selle valitsemisala riigiasutuse teenistujad silmapaistvalt hea teenistuskohustuste täitmise eest.


Kuldne teenetemärk:
Marika Kongas-  kauaaegne ja silmapaistev põllumajandusministeeriumi töötaja, kes on andnud märkimisväärse panuse finantsosakonna töö edendamisse.

Kaul Nurm- Eestimaa Talupidajate Keskliidu peadirektor alates 1992. aastast, kes on kompromissitult seisnud  talupidajate huvide eest riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Aavo Mölder - kaasaegse turumajandusliku mõtlemisega, strateegia tähtsust hindav, aktiivse ellusuhtumisega riigi- ja põllumees, kes on tunnustatud nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel.

Hõbedane teenetemärk:
Kalle Hamburg- MTÜ Eesti Kartul asutaja ja tegevjuht, Tulundusühistu Talukartul rajaja ja eestvedaja, samuti tuntud kui kartuli parema kvaliteedi eest seisja ja seemnekartuli tootja ning propageerija.

Heljo Jänes- aiandusteadlane, kes on tegelenud kirsi- ja ploomipuude sordiuurimise- ja aretamisega.

Kalev Kann- Päivila talu peremees, loomapidaja ja taluliikumise ning kohaliku külaliikumise eestvedaja.

Jaan Kiisk- JK Otsa Talu OÜ, veisekasvataja ja aktiivne ühiskonnaelu edendaja.

Hans Kruusamägi - kalandus- ja põllumajandusettevõtja, suurimal pindalal rukkist kasvatav põllumajandustootja Eestis.

Mai Maser- arst ja Tartu Ülikooli emeriitdotsent, Eesti Toitumisteaduse Seltsi rajaja ja selle esimene president, tunnustatud  toitumisala asjatundja ja konsultant.

Romeo Mukk        - Kuhjavere Küla Seltsi asutajaliige ja eestvedaja, Kuhjavere külavanem alates 1999. aastast.

Ardo Nõmm- Maaelu Edendamise Sihtasutuse töötaja, kes on andnud märkimisväärse panuse maaelu arendamisse.


Tiiu Ohvril- Eesti Maaülikooli õppejõud, kes on andnud märkimisväärse panuse agraar-ökonoomika ja turunduse arendamisse nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil.

Tammo Parmas- aktiivne Valgamaa talupidaja.

Arnold Pastak - Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli direktor, kes on pühendunud põllumajandushariduse edendaja.

Jüri Simovart ja Maarja Simovart- kohaliku eesti maatõu aretajad ja säilitajad.

Sinine teenetemärk:
Enn Banner- tunnustust vääriv maaparandaja, kes on kaasa aidanud maaparandusprobleemide lahendamisele ja põldude ning metsade viljelusväärtuse suurendamisele Tartu- ja Jõgevamaal.

Riina Dintšenko- põllumajandusministeeriumi kauaaegne töötaja, kellel on märkimisväärne panus ministeeriumi välissuhtlusele kaasaaitamisel.

Mai Kukk- teenekas Eesti Piimandusmuuseumi teadur, eesti-  kui venekeelsetele koolidele suunatud rändnäituse „Piim kui tervise ja ilu allikas“ koostaja ja teostaja.

Toivo Lauk- PMK Viljandi Katsekeskuses juhataja, kes on andnud olulise panuse sordivõrdluskatsete ajakohastamiseks ja Euroopa Liidu nõuetega vastavusse viimiseks, aktiivne eesrindlike põllumajandustehnoloogiate propageerija.

Hülla Liiv- Veterinaar- ja Toiduameti põllumajandusloomade aretuse ja turukorralduse osakonna põllumajandusloomade aretuse büroo peaspetsialist.

Madis Lõhmus- märkimisväärne panus Euroopa Liidu nõuetele vastava analüüsivõimekuse väljaarendamiseks veterinaarravimijääkide analüüsimisel. Rahvusvahelistes koostöö- ja teadusprojektides osalemine on tõstnud veterinaar- ja toidulaboratooriumi kui riikliku referentslaboratooriumi võimekuse rahvusvaheliselt tunnustatud tasemele.

Urmas Ojala- Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti arengutoetuste osakonna maaelu investeeringute büroo peaspetsialist.

Luule Tartlan- tunnustatud põllumajandusteadlane, kes on enam kui 40 aastase tegevuse tulemusena jätnud sügava jälje Eesti kartulikasvatuse tehnoloogia arengusse,  Euroopa Kartulikasvatuse Assotsiatsiooni liige aastast 1993.

Mare Viiralt- kauaaegne Eesti Põllumajandusmuuseumi töötaja, 2010. aastal avatud püsiekspositsiooni “Põllumajanduse ja maaelu areng Eestis läbi sajandite” kontseptsiooni väljatöötaja ning teostuse kureerija.

Aktusel antakse üle ka 2011. aasta parima piimakarjakasvataja tiitel, mille pälvib Maie Mölderi Tartu Agro AS-st ja 2011. aasta parima lihaveisekarjakasvataja tiitel Kalmer Visnapuule Piira talu OÜ-st.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike